ปิด

Business Development Executive - IT

Its a purely corporate development profile rolls out targets on monthly, quarterly

and yearly basis.

A candidate on this position has to tap corporate that exist in the location from where he works.

He has to sell the flagship as well as regular programs to the employees of these corporate by doing events, presentations, seminars and information desk there. Also,

the corporate team managers will supervise them for field work, individual Cold calling etc.

ทักษะ: การสื่อสาร, รายชื่อผู้มุ่งหวัง, การนำเสนอ

ดูเพิ่มเติม : business development executive qualification, business development executive interview questions, business development executive jobs, business development executive description, business development executive job, business development executive skills, business development executive roles and responsibilities pdf, business development executive salary, looking for a female business development executive dubai, freelance business development executive in mumbai, business development executive in freelance, bpo business development executive, business development executive employment, list of freelance business development executive for manpower recruitment in kolkata, hire freelance business development executive in bangalore, business development executive, business development executive freelancer chennai, can hire business development executive, business development executive company, required business development executive

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #16711694

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $750 สำหรับงานนี้

WorldArt66

Hi, I have read Your project description regarding Presentation I am very interested in your project and also I am ready to start immediately. I will give you high quality and satisfy work. Am here for long term เพิ่มเติม

$750 USD ใน 0 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0