ปิด

Find me some leads

We are manufacturers of vegetable crates and other general purpose crates. We are looking

for someone who can help us in finding clients or bulk buyers or something related.

ทักษะ: การตลาดปริมาณมาก, การจัดหาผู้ซื้อ, รายชื่อผู้มุ่งหวัง

ดูเพิ่มเติม : contact free lancer com, free yahoo gmail hotmail contact importer script php, free vertion create bulk gmail accounts, free bulk gmail creator software, free bulk gmail creator, find getafreelancer com contact details, find getafreelancer com contact, capture email addresses bulk gmail contact, bulk gmail leads, free bulk gmail accounts, import gmail contact free script, buy bulk gmail accounts online, bulk gmail account creator, similar constant contact free, buy bulk gmail accounts

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) tumkur, India

หมายเลขโปรเจค: #15159691

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹1000 สำหรับงานนี้

nipunjain7july

A proposal has not yet been provided

₹1000 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0