ปิด

Sales and Marketing

I need some help with finding some leads. I need an expert email marketeer in B2B domain

For could of New letter projects

Cpl based.

ทักษะ: รายชื่อผู้มุ่งหวัง

ดูเพิ่มเติม : difference between sales and marketing with example, sales marketing jobs, difference between sales and marketing wikipedia, sales and marketing pdf, sales and marketing job, sales and marketing techniques, sales and marketing difference, sales and marketing strategy, marketing sales commission based, proposal letter sales marketing, finish sales marketing letter, b2b sales marketing internship, marketing project b2b sales, commission based b2b sales, sales marketing letter copywriter

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #15676994

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $944 สำหรับงานนี้

bhargavSASANI

contact me for more discussion thanking you

$750 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Kiranchandrasaha

Hello Dear, I'm an expert at working in Leads. I've read your post. If you have any questions you can do. I'm ready to do this for you. I can wait for you. Thank you Best Regards, Kiran Saha Relevant Skills and Exper เพิ่มเติม

$833 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
sreeshawon007

I feel that I am the exact match for your requirements after thoroughly reviewing the job description and desired skills. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$1250 USD ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0