ปิด

Trouvez-moi quelques clients potentiels

Nous recherchons en permanence des commerciaux pour alimenter nos développeurs et spécialistes en eMarketing.

Prospect 2.0, Outils de suivis et éléments supports fournis intégralement par nos services

Rémunération à la perf (nombre de rdv qualifiés par mois) ou à la commission (à la signature)

Sources de revenues additionnelles ou activité principale

ทักษะ: รายชื่อผู้มุ่งหวัง

ดูเพิ่มเติม : work adult sites webcam girls find clients, clients needed urgently, excel names clients paid, open source sip clients mobiles, need minimum clients week, sharing desktop multiple clients, authenticate clients linux ldap samba centos, joomla manual clients, easy let clients edit text website, phim moi, plesk move domain clients, write letter cleaning clients, photography clients, auotcad clients, freelance web design checklist clients

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 6 บทวิจารณ์ ) Paris, France

หมายเลขโปรเจค: #10873810

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ €775 สำหรับงานนี้

mobileappdevin

Hi, I am a top notch designer cum developer who has a great deals of experiences with the latest know-how to complete your project in your line in the stipulated time. I am expert in css html5 jquery, js, node js, เพิ่มเติม

€750 EUR ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
€800 EUR ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0