ยกเลิก

Linux server configuration

I need Linux installed and configured on a server located just outside Philadelphia.

Includes: Red Hat Linux, MySQL, TomCat, ftpd, dns, and mail.

Experience required. We\'re particularly concerned with securing the ports to prevent hacking. Spam filtering recommendations are welcome.

Please provide your estimates for both time and cost. Thanks!

ทักษะ:

ดูเพิ่มเติม : linux remote administration, tomcat, server, Server configuration , RED HAT LINUX, recommendations, prevent, philadelphia, outside, mail server linux, linux, linux c++, linux C, linux ;, linux + c, c++ server, c linux, server required configuration, linux spam, linux dns server configuration, mail mysql linux, configuration server, filtering dns server, time server, server spam

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 9 บทวิจารณ์ ) springfield, United States

หมายเลขโปรเจค: #290

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $149 สำหรับงานนี้

supports

We are a professional security and support company located in SLC,UT. We can completely analyse current security threats and how secure yoru server and can be your consultant in order to make it hackproof @ all.

$100 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
masterpiece

I have been working with linux for the past 4 years. My own system was build from the ground up by myself, and includes servers such as: mysql, vsftp, sendmail, apache, DNS, vpop, and many more. Never has a hacker pe เพิ่มเติม

$95 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
anet

Everything can be done and there should be no problems at all, only I would recommend you to install Apache HTTPD instead of Tomcat, but what ever you say, it\\\'s your decision.

$300 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
akumar

I can configure all things

$100 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0