เสร็จสมบูรณ์

Project for Thrive Tech Solutions -- 2

Hi Thrive Tech Solutions, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

ทักษะ: Amazon Web Services, Apache, Linux, ผู้ดูแลระบบ, Windows Server

ดูเพิ่มเติม : Hi beehive3d, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat., Hi, I am Erp Project manager and C# .NET Framework Developer currently employed in one of the biggest software development comp, Write an iPhone application Hi,i have done unity3d project and i want to convert mac build in dmg build so if any one know how , i tech solutions, hi tech solutions, hi! i bidded to your project but my offer wasnt exact if you already have a cloud based student attendance system already ill wr, hi webexpertssss i noticed your profile and would like to offer you my project i have few website correction and reset the pw fo, hi i need to configure freepbx and asterisk upon a project we have really quick and easy stuff thanks, hi i bidded to your project but my offer wasnt exact if you already have a cloud based student attendance system already ill wri, hi hegenabo i noticed your profile and would like to offer you my project we can discuss any details over chat it is editing sho, american med tech solutions, mech tech solutions, tech solutions faisalbad, gap tech solutions, tech solutions palm beach gardens

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 4 บทวิจารณ์ ) Shenyang, China

หมายเลขโปรเจค: #16770124

มอบให้กับ:

sudhanlogics

Hired by the Employer

$150 USD ใน 3 วัน
(254 บทวิจารณ์)
6.7