ปิด

Upgrade from Linux CentOS 7.x to Linux CentOS 8.x

We have multiple servers and need to upgrade from CentOS 7.x to CentOS 8.x.

So please upgrade as per above and make procedure document including every steps.

Servers are connected internally only and cannot be accessed from outside so remote operation needed.

ทักษะ: Linux, Red Hat, UNIX, CentOs, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : check upgrade php version linux, software raid linux centos, linux centos vicidial, linux centos remote install, linux centos lib, install solr linux centos, remote linux centos, upgrade php4 php5 linux, linux centos raid mirror, install websvn linux centos, instalar dokeos linux centos, upgrade php plesk linux, centos installation raid steps, linux centos 7, * data entry assistants x 5 * west central east * $7 8 hour * boon lay jurong tuas

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 45 บทวิจารณ์ ) Chiyoda-ku, Japan

หมายเลขโปรเจค: #26801592

freelancer 19 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $10/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

(258 บทวิจารณ์)
6.6
(31 บทวิจารณ์)
6.0
(243 บทวิจารณ์)
6.4
Kuvvat

Hi how are you. I have a solid experience in networking and linux administration. Can help upgrade your centos. Thanks good luck

$6 USD / ชั่วโมง
(59 บทวิจารณ์)
5.6
VarunUnix

Hi I know in place upgrade from Redhat 7 to 8. Do you have a procedure for CentOS or I need to prepare and test a procedure for the same? Thanks

$9 USD / ชั่วโมง
(56 บทวิจารณ์)
5.3
drkamine

Hello, i'm an expert IT with more 15 years of experience in IT industry . i'm certified Cisco networking professional 300-100 and 300-115 and Linux professional lpi 101, 102 and RHCSA and VCP 4, 5,5.5 and Data Center a เพิ่มเติม

$28 USD / ชั่วโมง
(44 บทวิจารณ์)
5.1
android2014213

Dear Hiring Manager, I am Redhat Certified Engineer. I have 9 years of experience as a Linux System Administrator. I posses good knowledge of mail server like zimbra, sendmail, web server like Apache, shell scripting, เพิ่มเติม

$10 USD / ชั่วโมง
(30 บทวิจารณ์)
5.0
manishchgh

Hi How are you! I am system admin I will resolve the issues of your project of Upgrade from Linux Cent OS 7.x to Linux Cent OS 8.x as per your requirement. I have expertise in the relevant field of Linux and cent OS s เพิ่มเติม

$20 USD / ชั่วโมง
(10 บทวิจารณ์)
3.2
vw8067039vw

Hello I am windows and Linux administrator. I will complete your work within time and budget. I have experience in many projects like this. Thanks Have a good day

$6 USD / ชั่วโมง
(8 บทวิจารณ์)
2.1
Multitechserver

Hello, Hope you are doing well. I have 5 years of Experience in Linux Server Management. I can handle your Project.

$8 USD / ชั่วโมง
(3 บทวิจารณ์)
0.9
leyama1

Hello I hope you are doing well. I am an experienced Linux admin (RHCE certified) with more than 5 years of experience. I currently work as a system admin and manage a large fleet of CentOS servers (version 6 and 7) เพิ่มเติม

$6 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
revathibolloju

Hello, I am working in IT for past 12 years and have good knowledge on linux with 7 years relevant experience. I would be able to take up this project confidently and professionally. Looking forward for more details o เพิ่มเติม

$5 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
gowthamsha

We can sort out this upgrade by remote easily by any remote applications.. I think you have a new dvd for new OS.. Since you are upgrading from 7 to 8 . we required to reinstall the OS and each server may take 45 mins เพิ่มเติม

$6 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
khodem

Hello I manage 30+ servers they are all cantos I can do this job easily and I have good documentation skill which I have done for Dell before let me know how we can proceed and message me so we can talk about this.

$6 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
adeel313

Hi i will update your systems and maintain a log of eveything. Minor errors or issues will be promptly resolved and services running on previous system wouldf be restored. give me a sample system so i can demonstrate เพิ่มเติม

$5 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
herculeihasa

I am specialized with linux system administration, so I can do it for you easily, you can contact me right now

$4 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
pavelyatkevich

Hi i can help you. I'm an experienced and personable system administrator and security analyst. Unlike some technical specialists, I actually like working with people, and I am passionate about making technology easy a เพิ่มเติม

$5 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
mjohnpaulraj

I'm a Linux admin working in Samsung number 1 company managing around 2500 cores of HPE appollo and synergy Blade servers with RHEL 6&7

$5 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
akhachatouryan

Dear Sir / Madam Hi, I can do this project for you just i would to ask 1- what are your services on this Linux Servers ? 2- are you taking backup from your servers 3- and they have an access to the internet or not เพิ่มเติม

$10 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0