เสร็จสมบูรณ์

Web pages and graphic design - < 10 pages

Design of eye-catching landing page, prize page with graphic animation and 4 page static website.

## Deliverables

1 - Landing page for random prize giveaway. Must be colorful, bright, eye catching. We need place on the page to include instruction text telling the user how to install the required applet. We may also need to present the user with a link to install another 3rd party application. There will be a section telling the user that they will win $1, $10 or $100 instantly. The page may include animated elements to increase visibility. This page should have a display saying "Only XXX prizes remaining for the month, claim yours now!" We will provide code to calculate the number of prizes remaining later, it is beyond the scope of this project. For now we need a text area that can be replaced later. Landing page must include the MCliqs logo (see below). At the bottom of the page will be navigational links. This is the point where users first reach our web site, and so every effort must be made to ensure that they install the required plug ins so that they can continue to the prize page. Landing page will include a Facebook "Like" button The development of the plug ins and applets is not part of this project. 2 - Prize page. Here the user is given a random prize. A slot-machine graphic animation will display the selected prize, and should take 3-5 seconds to finish it's display. The actual amount of the prize will be determined by a variable that we pass into the script as part of a unique key. The possible amounts are $1, $10 and $100. Please allow the flexibility to modify these amounts later. Below the prize display will be a form where the user enters the email address where they would like their winning sent by paypal. The description for that section will be "Receive your $X prize instantly by PayPal!" Further down the page, a form where users without paypal can fill out their mailing address to receive their prize by post. 3 - MCliqs home page This page is to use the MCliqs logo, which is to be designed as part of this project. The home page will include text, and a customer log in form. The log in form is to have username and password fields. The functionality of the log in will be implemented later in a separate project, it is beyond the scope of this one. This page will have a clean, corporate style. MCliqs does internet market research, and this should be reflected in the design. 4 - MCliqs about page This page is to follow the same layout as the home page, the text area can be initially blank, to be filled in later. 5 - MCliqs privacy page This page is to follow the same layout as the home page, the text area can be initially blank, to be filled in later. References: Landing Page [url removed, login to view] Rewards (Prize) Page [url removed, login to view] Home Page [url removed, login to view] Logo, images, layout etc are all expected to be redesigned. 1) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Employer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the employer on the site per the worker's Worker Legal Agreement).

2) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

3) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows (depending on the nature of the deliverables):

a) For web sites or other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Employer's environment--Deliverables must be installed by the Worker in ready-to-run condition in the Employer's environment.

b) For all others including desktop software or software the employer intends to distribute: A software installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this project.

## Platform

HTML and graphic design only.

ทักษะ: Amazon Web Services, ออกแบบโลโก้, Photoshop

ดูเพิ่มเติม : x-facebook-platform, www logo market com, www graphic design software com, work graphic design, work at home photoshop, work at home graphic design, which of the elements is unique to graphic design, where is graphic design, where graphic design work, website where u can design a logo, website design prize, web site design for 2 month, website and logo design package, website and graphic design, website and application design, web pages in html code, web pages for graphic design, web pages design software, web page design application software, web market research

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 6 บทวิจารณ์ ) Montreal, Canada

หมายเลขโปรเจค: #3822421

มอบให้กับ:

ahmadnawaz121

See private message.

$85 USD ใน 41 วัน
(24 บทวิจารณ์)
4.9

freelancer 15 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $74 สำหรับงานนี้

vw6389134vw

See private message.

$84.15 USD ใน 41 วัน
(70 บทวิจารณ์)
5.5
websupportvw

See private message.

$68 USD ใน 41 วัน
(33 บทวิจารณ์)
5.1
wintechmadurai

See private message.

$85 USD ใน 41 วัน
(19 บทวิจารณ์)
3.2
usmanehsan

See private message.

$84.15 USD ใน 41 วัน
(11 บทวิจารณ์)
2.9
webseoexpertsvw

See private message.

$85 USD ใน 41 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.8
russel02cuet

See private message.

$51 USD ใน 41 วัน
(16 บทวิจารณ์)
2.6
ahmad18

See private message.

$51 USD ใน 41 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.0
picassomediavw

See private message.

$55.25 USD ใน 41 วัน
(2 บทวิจารณ์)
0.8
vw7421710vw

See private message.

$68 USD ใน 41 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.0
solutionsprime

See private message.

$76.5 USD ใน 41 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
erpoojasharma

See private message.

$85 USD ใน 41 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
teamofachievers

See private message.

$85 USD ใน 41 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.0
technohubdev

See private message.

$85 USD ใน 41 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
jkumarsansonlx

See private message.

$63.75 USD ใน 41 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0