ปิด

Logo Revamp

We would like our current logo revamped and modernized. I will attach the current logo here. Any ideas are welcome. Would like to stay under $1000, just need a new logo redesign, nothing else.

ทักษะ: ออกแบบโลโก้, ออกแบบกราฟิก, Photoshop, Illustrator

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 รีวิว ) Phoenixville, United States

หมายเลขโปรเจค: #32638477

freelancer 133 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $358

(5153 รีวิว)
10.0
(4660 รีวิว)
9.8
(2217 รีวิว)
9.7
(1476 รีวิว)
9.0
(2963 รีวิว)
9.3
alexeybyckov

Hi there, I аm interesting to create professional logo for your business. My options provided will be unique and include ideas that are relevant to your business. I have over 10 years of experience in creating memorab เพิ่มเติม

$250 USD ใน 5 วัน
(853 รีวิว)
8.9
(978 รีวิว)
9.0
Irfankaredia

Hello there, I am interested in your project Logo Revamp. I am an experienced graphics designer with 10 years of experience in Logo Design, Graphic Design, Photoshop and Illustrator. I have done relevant work like th เพิ่มเติม

$250 USD ใน 2 วัน
(1069 รีวิว)
8.7
(3182 รีวิว)
9.0
(328 รีวิว)
8.7
PolestarDesigns

Hello, Can’t wait to get started on your project “Logo Revamp” with the description "We would like our current logo revamped and modernized.......". Let me know when it is due? I am a qualified 8 year experienced grap เพิ่มเติม

$380 USD ใน 3 วัน
(811 รีวิว)
8.3
(2732 รีวิว)
8.6
(2553 รีวิว)
8.6
Ahmed0666

Hi I can Revamp your logo and make it more modernized according to your desired needs and ideas. For more discussion text me so that we can discuss further Thanks

$250 USD ใน 1 วัน
(481 รีวิว)
8.4
(734 รีวิว)
8.4
(1715 รีวิว)
8.4
(1170 รีวิว)
8.0
(795 รีวิว)
8.1
(439 รีวิว)
7.9
(375 รีวิว)
8.0