ปิด

Nordlys Creative Group , Creative business development

We are Nordlys Creative Group , a Multimedia company.

We are looking for a person who could make a calls and come up with creative solutions for our clients. Mostly museums and tourism organizations.

Our website [login to view URL]

ทักษะ: การตลาด, Media Sales, นอร์เวย์, การขาย, Writing

ดูเพิ่มเติม : tcg the creative group, the creative group chicago, the creative group boston, the creative group reviews, the creative group denver, the creative group philadelphia, the creative group atlanta, the creative group cincinnati, JL CAPITAL GROUP is a business consulting firm, specialise in business development, property & asset management, and property de, business development manager wordpress com, creative performing group, dental group business plan, creative writer group buying website, group site development, fitness group business name

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Lithuania

หมายเลขโปรเจค: #17211395

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $20/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

revival786

Hi there, I am highly passionate in providing high quality creative content. Please check below samples and let me have your thoughts. I will love to assist you in this project. Thanks, Revival Article Sample เพิ่มเติม

$15 USD / ชั่วโมง
(8 บทวิจารณ์)
4.6
sudheer1993reddy

I can come with creative solution for your clients. That is what I have been doing for 3 years. I am enthusiastic person who works hard for organisation long term goals. I can deal with calls and give great soluti เพิ่มเติม

$22 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$22 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
chrissieloomis

Background includes variousTourism, arts & cultural and economic development projects, including curating a newsletter + SMM for a prominent Washington DC economic development firm. Frequent focus on sustainable. Sti เพิ่มเติม

$22 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0