ปิด

สร้าง simulation ด้วยโปรแกรม Promodel

สร้างแบบจำลองเกี่ยวกับการทำงานในระบบธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงหารทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทักษะ: Matlab and Mathematica, วิศวกรรม, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, Java

ดูเพิ่มเติม : 3d freelance งาน, academic writing คือ, character designer jobs in ไทย, content writer คือ, content writer งาน, content writer สมัคร, content writer สมัคร งาน, content writer หมาย ถึง, content writer หา งาย, data entry job คือ อะไร, data entry งาน, design logo ราคา, design บรรจุ ภัณฑ์, designer freelance งาน, elance com คือ, elance com งาน, elance online jobs งาน, elance online งาน, fashion designer jobs in ไทย, fashion graphic designer งาน ใน ภูเก็ต

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Bangkok, Thailand

หมายเลขโปรเจค: #28853224

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $20 สำหรับงานนี้

boonsri080140

ให้เพลิดเพลินไปกับชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของรายได้ที่กำหนดสร้างเพื่อให้ผู้คนสนใจและเข้าใจในโปรแกรมมากขึ้น

$20 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0