กำลังดำเนินการ

Consultas en Microsoft Access

Tengo tres tablas, una de clientes, otra de demandas y otra de inmuebles (casas).

Los inmuebles (casas) tienen caracteristicas como: Precio, Tamaño, Piscina(si/no) Calefacción (sí/no).. etc.

En la tabla llamada Demandas es la lista de características que un cliente desea para su casa (por ejemplo, precio entre x e y, tamaño entre x e y, que tenga piscina....

Entonces quiero que una consulta me devuelva, para un cliente, la lista de casas que cumplen con las demandas del cliente.

Y además, para una casa quiero saber los clientes, cuyas demandas se ajustan a las características de esa casa.

Esto funcionará con un boton en el formulario de un cliente llamado "Casaciones" para listar las casas. Y un botón Casaciones en el formulario de un inmueble para listar los clientes interesados.

Adjunto la base de datos comprimida.

ทักษะ: Microsoft Access

ดูเพิ่มเติม : access microsoft money 2004 database, use java access microsoft exchange, template access microsoft, microsoft access, chemicals database access microsoft access, student access microsoft grade management, web services access microsoft outlook java, access microsoft outlook calendar intranet, free website creator microsoft access microsoft outlook, interface microsoft access microsoft project, access microsoft exchange java

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 16 บทวิจารณ์ ) El Vendrell, Spain

หมายเลขโปรเจค: #9937258

มอบให้กับ:

vw1702486vw

He leído sus necesidades .. Por favor chat abierto para discutir más .. Gracias John ==================================== ++++++++++++++ ++++ =============

€32 EUR ใน 4 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ €38 สำหรับงานนี้

zu02

Hi there, I’d like to be considered for your programmer position. I’m an Access/VBA developer with a strong background developing a wide range of accounting, economical, statistical and mixed type projects using Ms Acc เพิ่มเติม

€55 EUR ใน 1 วัน
(44 บทวิจารณ์)
6.1
fuentro

A proposal has not yet been provided

€34 EUR ใน 1 วัน
(27 บทวิจารณ์)
5.9
lugoea

Hola que tal como te va, puedo hacer el trabajo de lo que requieres, me gustaría conversar los detalles por chat para tener claro el resultado que deseas en la consulta, cuales campos deseas mostrar en el resultado, cu เพิ่มเติม

€30 EUR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0