ยกเลิก

Microsoft PowerApp Offline App to check and uncheck Excel fields

I need an app to read and save to an excel workbook. It needs to be offline, the tablet will be offline all times. If I have ten workbooks in the excel workbook, this ten workbooks should be selectable.

It´s a simple app, just check and uncheck and update the excel sheet in the end.

ทักษะ: Microsoft

ดูเพิ่มเติม : powerapps examples, powerapps import data from excel, powerapps offline sharepoint list, powerapps offline example, microsoft powerapps, powerapps for dummies, powerapps tutorial pdf, powerapps offline installer, need programme converting excel fields protected mdb files, import excel fields html, iphone app check card transactions, python app check phone, excel lock certain excel fields, work excel fields, google finance excel fields, check difference date fields, app check upc, adding excel fields aspdotnetstorefront import, android app check gps service, app check iphone performance

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) São Paulo, Brazil

หมายเลขโปรเจค: #18706291

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $160 สำหรับงานนี้

dungchan44

Hi, sir! I'm very happy to put my bid on your project. I've read your requirement. I have a wealth of experience with Microsoft PowerApp. I'm confident in your project and I promise to do your project on time. H เพิ่มเติม

$150 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
rohitahuja22

Hi, I'm Rohit. I posses 7 years of experience and my primary skills are in Office 365 development, SharePoint development and in Microsoft related technologies. From my past experiences, I have handled Office 365 de เพิ่มเติม

$170 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0