Find Jobs
Hire Freelancers

$20 -- FAST JOB -- FCM Messages!!

£10-15 GBP / hour

ปิดแล้ว
โพสต์ 23 วันที่ผ่านมา

£10-15 GBP / hour

I have an old java android app I'm trying to finish. I need to be able to activate a button with a curl command from my PC. Common tools for that: - Firebase Cloud Messages (FCM) - Pushy (I have this in my app now, not working) - Amazon SNS - Pushwoosh - OneSignal - AirShip ANY OF THESE ARE OK TO USE, I JUST NEED TO BE ABLE TO RECEIVE THE MESSAGE IN MY APP. FCM latest version isn't compatible. My app uses old SDKs so I can only use FCM v21 etc IF YOU GET A MESSAGE TO WORK IN MY APP, $20 IS YOURS and 5/5 stars for you!!
รหัสโปรเจกต์: 38260770

เกี่ยวกับโปรเจกต์

18 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 22 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
18 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย £15 GBP/ชั่วโมง สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Good evening , I just finished reading the job description and currently going through attached files . I see you are looking for someone experienced in developing products using Android Studio, Mobile App Development, Android, Push Notification and Kotlin. This is something I can do, Please review my profile to confirm that I have great experience working with these tech stacks. While I have few questions: 1. These are all the requirements? If not, Please share more detailed requirements. 2. Do you currently have anything done for the job or it has to be done from scratch? 3. What is the timeline to get this done? Why Choose Me? 1. I have done more than 250 major projects only on freelancer.com. 2. I have not received a single bad feedback since last 5-6 years. 3. You will find 5 star feedback on last 100+ major projects which shows my clients are happy with my work. Timings: 9am - 9pm Eastern Time (I work as a full time freelancer) My Portfolio: https://www.freelancer.com/u/AwaisChaudhry Please start the chat to discuss it further. Regards, Awais
£19 GBP ใน 35 วัน
5.0 (89 รีวิว)
8.6
8.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Anton M.,   We carefully studied the description of your project and we can confirm that we understand your needs and are also interested in your project. Our team has the necessary resources to start your project as soon as possible and complete it in a very short time.   We are 25 years in this business and our technical specialists have strong experience in Mobile App Development, Android, Kotlin, Push Notification, Android Studio and other technologies relevant to your project.   Please, review our profile https://www.freelancer.com/u/tangramua where you can find detailed information about our company, our portfolio, and the client's recent reviews.   Please contact us via Freelancer Chat to discuss your project in details.   Best regards, Sales department Tangram Canada Inc.    P.S. As you see from details of your profile, you located in UK (Great Britain). Be informed that our technical offices located in Ukraine i.e. you will be able work with our developers almost in same time zone.
£22 GBP ใน 5 วัน
4.9 (15 รีวิว)
7.1
7.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I've reviewed the details of your project, $20 -- FAST JOB -- FCM Messages!!! With 4-5 years of experience in Kotlin, Push Notification, Android, Android Studio and Mobile App Development, I’m confident in delivering top-notch results that align with your vision and goals. Do you have any additional ideas or features in mind? Let’s discuss them and explore how we can make your project even better. What We Offer: Proven Experience: Check out our portfolio and client ratings to see our high-quality work and happy clients. Flexible Bid: The bid amount is just an estimate. We'll finalize it after a detailed discussion to understand your exact needs. Innovative Solutions: We provide creative and effective solutions customized for your project. Let’s connect to discuss your project in detail. Looking forward to working with you! Best regards, Rashid Amjad.
£15 GBP ใน 23 วัน
5.0 (7 รีวิว)
5.1
5.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi There, I am excited to offer my services for your Mobile App project and deliver/support continual development. For your project, we feel a detailed discussion is needed where we can understand a fair list of features to be included in your scope of deliverables in first stage in a given budget and timelines. Let's connect so that we can showcase our strengths, past work and a clear plan for your project. We are one of the best teams on freelancer with 36+ full time software developers having different experience, exposure and skillset. In my team, I have multiple developers to support you with iPhone / Android (both flutter hybrid and native)- mobile app development or web backend / website development. Alongside, my team has developers that are capable of handling technologies ranging from PHP, Laravel, CI, MERN/Node/React, Python, Flutter and dotNET. We work 5 days a week and support all 7 days. We work in primarily in UTC+5.30 IST timezone and are also available need base to support UK and US timezones. Alongside my team, I will be up for all communication, coordination and with my 20+ years of experience I will fill in the consulting needs and technology architecture, security related aspects. And I involve myself in QC to test the deliverables before any deliveries to production. Plz initiate chat so that we can showcase our portfolio and discuss your project to align our team to provide you with solution in best of budgets and timelines. Regards, Abhi
£13 GBP ใน 40 วัน
4.6 (2 รีวิว)
4.9
4.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Being an experienced Android developer with a focus on Java, I'm confident I can help you get your app fully functional using FCM v21. My knowledge of mobile app development extends beyond just Java, as I have also had extensive experience with Kotlin, which makes me versatile enough to work within the constraints of your existing app's SDKs. With a solid four years in the field, I understand the intricacies of working with different API versions and their compatibility. My organized and efficient approach will ensure that we have enough time for testing and debugging so that you don't encounter any further issues once the job is done. Moreover, by drawing on past experiences with similar integrations, I can also anticipate potential challenges we may face, thus allowing me to come up with smart solutions even before implementation. Lastly, my commitment to excellence means this job isn't just about $20 or 5/5 stars for me; it's about building long-term relationships based on trust and satisfaction. With me on board, consider your requirement as good as complete and anticipate smooth sailing whenidency completing this task. Thank you for considering me!
£15 GBP ใน 40 วัน
5.0 (12 รีวิว)
4.3
4.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I've looked over everything you need, and I'm really interested in your job because I know I can do it well. can your information about your android version or share app code Let's chat more about it. Warm Regrads, Farzand Ali
£15 GBP ใน 40 วัน
4.4 (3 รีวิว)
3.8
3.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hhi I am experienced in this and I can start right now but i have few doubts and questions lets have a quick chat and get it started waiting for your replyyy ! r!
£13 GBP ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I specialize in Android app development and can help you integrate push notifications using Firebase Cloud Messaging (FCM), Pushy, Amazon SNS, Pushwoosh, OneSignal, or AirShip. With expertise in Kotlin and Android Studio, I'll ensure your old Java Android app receives notifications effectively. I understand the compatibility challenges with older SDKs and can implement solutions using FCM v21 or other suitable tools based on your app's requirements. My goal is to activate a button in your app via a curl command from your PC, ensuring seamless functionality. Let's work together to finalize your app with reliable push notification integration. I'm committed to delivering results that meet your expectations and ensure your satisfaction. Best regards, Muhammad Arif K.
£13 GBP ใน 40 วัน
5.0 (1 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Nice to meet you morozantonius, My name is Anthony Muñoz, I express my interest in working on your project after carefully reading the requirements and concluding that they match my area of knowledge and skills. I am currently the lead engineer for the IT agency DSPro and I have more than 10 years of experience in the field. I have successfully completed a large number of similar jobs and I consider your project to be a challenge in which I would like to work and be able to make it a reality. Please feel free to contact me, it will be my pleasure to help you. I greatly appreciate the time provided and I remain attentive to any questions or concerns. Greetings
£28 GBP ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
4.0
4.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With my wealth of experience in Android development, I'm confident that I can help you fix the issues you're having with your Java Android app. As you've mentioned the need to integrate a reliable messaging service into your app, it's worth noting that I have extensive knowledge and hands-on experience with a variety of messaging platforms such as Firebase Cloud Messages (FCM), Pushy, and Amazon SNS. To understand more about your app's compatibility concerns, we can start by focusing on FCM version 21 or other appropriate alternatives to ensure seamless integration. Given the low complexity and time required for this task, I'm happy to offer my help at your proposed rate. Moreover, I am no stranger to tight deadlines, which guarantees that I'll provide prompt and effective solutions without sacrificing quality. Choosing me for this project means benefiting from an expert who not just possesses the technical capabilities but also brings dedication and adaptability to the table. Rest assured, you'll be getting a job well done promptly and without any compromise on quality—which reflects not just in my 7-year history in this field but also in the 5/5 ratings my previous clients have given me. Let's collaborate on this project and get your app back on track!
£13 GBP ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I am writing to express my interest in your project. I am committed to delivering high-quality work. Thanks
£20 GBP ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
✨✨Hi, Dear client! ✨✨ I am well-versed in this area and confident that I can successfully complete your project. I have extensive experience in web design and development, and I am excited about the opportunity to help you create a boosting website with a primary focus on League of Legends. I understand the key requirements you have outlined, and I am fully capable of meeting them. I have a strong background in web design and development, with a particular emphasis on e-commerce websites. Additionally, I am knowledgeable about the gaming industry and have experience in the field of boosting, which I believe will be valuable in bringing your idea to life. In terms of payment gateways, I have expertise in integrating multiple payment methods securely and efficiently, including Credit Card, PayPal, Bitcoin, and STRIPE. I am prepared to talk about your project and can begin right away. Best regards.
£12 GBP ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ UNITED KINGDOM
Holyhead, United Kingdom
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ เม.ย. 1, 2024

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง