ปิด

Android app, photo & videos editor

freelancer 9 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹16804 สำหรับงานนี้

₹116666 INR ใน 25 วัน
(15 บทวิจารณ์)
6.6
₹11111 INR ใน 1 วัน
(8 บทวิจารณ์)
5.4
gopalvora

i have highly expertise in Android base application development . As you want to make Android app, photo & videos editor we are able to do it . Relevant Skills and Experience I have highly expertise in Android , IOS , เพิ่มเติม

₹15555 INR ใน 8 วัน
(25 บทวิจารณ์)
5.6
₹1300 INR ใน 1 วัน
(11 บทวิจารณ์)
3.0
vik2570singh

Hi there, I read your requirements that you are looking for I am very confident enough to complete your task with quality and within the time limit and cost effective. Relevant Skills and Experience Android, Mobile Ap เพิ่มเติม

₹1250 INR ใน 1 วัน
(6 บทวิจารณ์)
2.1
saiyad8

Respected Sir, I have seen your requirement, I am having 2 year experience. Relevant Skills and Experience I am open to answer your any questions. Looking forward to hear something positive from your side Have a nice เพิ่มเติม

₹1500 INR ใน 1 วัน
(3 บทวิจารณ์)
0.9
₹1300 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
akshaytechguru

Dear client   i have more than 5+ years of experience as  FULL STACK DEVELOPER in It industry. i have good hands on experience on python ,Networking skills ,Linux Administration,aws ,photoshop and also have good hands เพิ่มเติม

₹1250 INR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0