ปิด

Android app that uses api to show charts on allways on display and lock screen

I need an Android app that would read data from an api (established server end-trading [login to view URL] api) and display that data in a graphical chart form on an allways on display and on lockscreen.

ทักษะ: Android, jQuery / Prototype, Mobile App Development

ดูเพิ่มเติม : always on display xda, best always on display app, always on display j7, always on display j7 prime, samsung always on display apk, always on display app android, always on display for s6 edge, android always on clock, android app charts, android app php api, android app display info website, api php site interact android app, display xml files android app, android app api php, php api android app, phone lock android app, skype android app api, android lock screen app, android app display data mysql, android app api

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Slovenia

หมายเลขโปรเจค: #16020549

freelancer 36 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ €210 สำหรับงานนี้

€200 EUR ใน 3 วัน
(148 บทวิจารณ์)
8.4
xinmobile

Hello. I am very confident in your job and I can finish it PERFECTLY. I have a solid background in creating complex mobile applications for iPhone and Android. As a person of senior iOS/Android mobile app developers, เพิ่มเติม

€155 EUR ใน 3 วัน
(74 บทวิจารณ์)
7.5
Gates777

Hello!!! How are you today? I am very interested in your project. I have read your project description very carefully and i can do this in a short time with high quality I have being developed many mobile apps incl เพิ่มเติม

€155 EUR ใน 3 วัน
(116 บทวิจารณ์)
7.1
yashtechsolution

Hello I have seen your post you want to social chat APP I have already worked on social and chat APP I'm very Familiar to all of this Features I will put chat option send and receive massage, view profile and chang เพิ่มเติม

€155 EUR ใน 3 วัน
(77 บทวิจารณ์)
7.4
EliZhang221

Hi, I have these skills under my belt. iPhone, iPad, Android, Xamarin, Swift3.0, ObjectC, NodeJs, Ruby - this is my previous doctor and patience reminder app [login to view URL] -restaurant app http://imgur เพิ่มเติม

€155 EUR ใน 3 วัน
(42 บทวิจารณ์)
7.3
YouSheng

Dear Client, I've just read your job post and much interested in your project. I have been creating high quality and excellent iOS and Android apps for 6+ years using Swift, Objectiv-C, Java, Ionic2. I've developed เพิ่มเติม

€155 EUR ใน 3 วัน
(35 บทวิจารณ์)
7.0
point2solutions

Hello I have seen your requirement you want to Android app that would read data from an api (established server end-trading [login to view URL] api) and display that data in a graphical chart form on an allways on display an เพิ่มเติม

€250 EUR ใน 3 วัน
(22 บทวิจารณ์)
7.5
truepai

Hello Sir I have read your android app proposal in detail. I think your req is no technical problem for me. i can do enough it. Thanks

€155 EUR ใน 3 วัน
(23 บทวิจารณ์)
6.4
€155 EUR ใน 3 วัน
(53 บทวิจารณ์)
6.2
mninfotech2

Hi there , I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this i will make the same as you need and mention that let make a chat to discuss in details we all r เพิ่มเติม

€150 EUR ใน 3 วัน
(53 บทวิจารณ์)
6.6
topstar323

Hello! I have read your idea and so much interested in your project. I have already developed many Android apps with Java, Kotlin & ios Apps with Swift, Objective C for 7 years and I'm expert in Native Mobile applica เพิ่มเติม

€155 EUR ใน 3 วัน
(48 บทวิจารณ์)
6.8
Julian29

Hey! As you need Mobile app developed for both Android and iOS platform where users can .. I HAVE SIMILAR DEVELOPMENT EXPERIENCED AND I CAN SHOW YOU DEMO OF. HAVING MORE THAN 6 YEARS OF EXPERIENCED IN PROGRAMMING เพิ่มเติม

€155 EUR ใน 3 วัน
(47 บทวิจารณ์)
7.1
gopalvora

Hi i can work for Android app that uses api to show charts on allways on display and lock screen i am expert at ,Android,jQuery / Prototype,Mobile App Development So send me Private message at PMB so we can discus เพิ่มเติม

€144 EUR ใน 6 วัน
(44 บทวิจารณ์)
6.0
hawkscodeaus

Hello, I am skilled in developing Android ,Iphone, and Ipad apps. My skills includes IOS and Android app, Hybrid & native app, Objective-C, Swift, XCode ,iPhone SDK, Cocos2D,OpenGL ES, Kotlin, Xamarin, React.js, เพิ่มเติม

€200 EUR ใน 3 วัน
(24 บทวิจารณ์)
6.1
MobiApps21

Hello I have read your job post and i am very much interested to develop " android application " for you as I have made similar kind of app so i am very much clear with the flow. I have 6+ years of experience in เพิ่มเติม

€155 EUR ใน 3 วัน
(17 บทวิจารณ์)
6.0
RipeNApps

Hello, How are you? Greeting from Ripenapps! We are interested to work on your requirement. We use latest Android Studio using Java for Android Development and X-CODE using SWIFT and Objective C for IOS Development เพิ่มเติม

€155 EUR ใน 3 วัน
(11 บทวิจารณ์)
5.3
ranumehta2017

Hello, Hope you are doing great. I have read your project requirement & I understood it completely. We can develop this application as we have already worked on many application in past. Before any discussion fi เพิ่มเติม

€150 EUR ใน 3 วัน
(19 บทวิจารณ์)
5.6
hawkscodeau

Hello, I am Simon from Australia, skilled in developing Android ,Iphone, and Ipad apps. Skills: Android SDK, JAVA ,Android Development Webservices, Firebase, XCode ,iPhone SDK ,Swift, Cocos2D,OpenGL ES, Master D เพิ่มเติม

€1500 EUR ใน 10 วัน
(2 บทวิจารณ์)
5.0
odaite

Hello Sir, I dealing with many Charts Libraries and I have developed many apps dealing with Charts I can send some works for Chart :) I have more than 6 years experience in android development I can integrate data เพิ่มเติม

€200 EUR ใน 2 วัน
(9 บทวิจารณ์)
5.1
appmasteramlesh

Hello, I saw your post and understood that you need an android [login to view URL] I have 5+ year of experience in web and app development field.I am a senior developer and have worked on 50+ projects.I am here for you for the ful เพิ่มเติม

€155 EUR ใน 3 วัน
(10 บทวิจารณ์)
5.3