ปิด

build a full deep learning applications with image processing

freelancer 9 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹64352 สำหรับงานนี้

₹62500 INR ใน 20 วัน
(45 บทวิจารณ์)
6.3
prasenjit05

I've read your proposal & am willing to do the work at minimum price. We've got a HUGE portfolio and have a big team that can take up the work & give you different design concepts in less than a day. i am a web dev เพิ่มเติม

₹50000 INR ใน 20 วัน
(12 บทวิจารณ์)
5.1
smsaurabhv

hey i am certified by coursera deep learning . i wanted to work with you .if you wanted to work with me please responds me

₹62500 INR ใน 20 วัน
(12 บทวิจารณ์)
3.5
kmd715

Hi I hope you are doing well. I understand your requirements, I am Hybrid Mobile Application Developer(Ionic, Xamarin, React Native, PhoneGap, Angular, Cordova) and I have experience of 5+ years in developing app เพิ่มเติม

₹62500 INR ใน 20 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.0
ONYEMATeam

• 10+ years of professional experience in C#/.NET software development; • 5+ years Experience with ASP.NET MVC; • 10+ years Experience with PHP/MySQL; • 7+ years Experience with App development Android, iOS Xamarin and เพิ่มเติม

₹62500 INR ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
techbla

We will build a deep learning model in tensor flow with a keras layer designed to run on android in both front end and server side configuration. Process followed 1. Developa neural net based CNN(convolutional n เพิ่มเติม

₹72222 INR ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹77777 INR ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹62500 INR ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹66666 INR ใน 12 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0