ปิด

Manually Measure Voice Latency in Australia

The instructions have been attached:

Please read the instructions before replying to ensure you would be able to do the test as per instructions: Measuring and Recording Voice Latency in Australia. In order to be able to do the test we require the person to have:

1) Two phones

2) Laptop

3) Audacity (free software available online to download)

4) Follow instructions on attached file

5) Tester must be in the country of interest

ทักษะ: Mobile App Development, การทดสอบ / QA

ดูเพิ่มเติม : ccie voice jobs in australia, voice talent australia, voice over australia, android latency measure, android app voice latency, australia voice, voice answering australia, php measure latency, voice australia, want outsource non voice projects australia, php measure website latency, voice broadcasting australia, extract voice song free software, voice broadcast system australia, free software voice, iphone free software measure distance, become voice artist australia, free software shows preview shirt design buying online, nokia series free software, free software animation superheroes, free software making business card, free software creator, free software contract template canada open source, msr206 free software, free software translate web pages english farsi

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) London, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #14693421

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ £18 สำหรับงานนี้

£18 GBP ใน 1 วัน
(58 บทวิจารณ์)
6.4