ปิด

Need apple developer certificate person to test the Safari EXTENSION

Need apple developer certificate person to test the Safari EXTENSION, which has already been developer by one of the developer.

ทักษะ: iPad, iPhone, Javascript, Mobile App Development, Objective C

ดูเพิ่มเติม : testflight redeem code generator, ios developer profile, apple developer program enrollment, apple developer login and password, test flight codes, apple developer program free, testflight invitation code free, testflight login, i need a developer to put my game on apple, apple developer m3u8 test, need apple app developer, need api developer, need flash developer, need flex developer, karachi need freelance developer

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #17186169

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $89 สำหรับงานนี้

rakeshmalviya006

Hello Sir, I have reviewed your requirement of test safari ext and I have already worked in one of my app. I have 5 years rich experience in mobile apps. I completed more than 70 projects in my portfolio. One of เพิ่มเติม

$77 USD ใน 3 วัน
(90 บทวิจารณ์)
6.1
$100 USD ใน 1 วัน
(61 บทวิจารณ์)
5.1