ยกเลิก

Project for Gui X

React Native App

1. 250usd for 3 page

2. teamviewer support for bug fix or complie

3. renew every few second for the currency price

4. carousel

5. no 斤斤计较

ทักษะ: Mobile App Development

ดูเพิ่มเติม : simple project gui program java, project gui application, java project gui user input, blackjack project gui, project gui designer java, project gui java template, sample project gui vc hospital management, visual studio setup project gui, uml project gui, jdbc project gui, simple jdbc project gui, current java rmi project gui, setup project gui allows, simple project gui, bank project gui swing class java, java project gui text, project gui, convert simple project gui, small jdbc project gui

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Kampar, Malaysia

หมายเลขโปรเจค: #17554331

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $115 สำหรับงานนี้

$35 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
pratiusdubey

Software Professional with 6+ years of experience in end- to-end development of software applications from requirement analysis to system study, designing, coding, testing, debugging, documentation, implementation usin เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$155 USD ใน 3 วัน
(4 บทวิจารณ์)
0.0