ปิด

Unity developer required for 4 days 8 hours --total 32 hours -- 3

HI

I need a unity developer, who has good knowledge in photon and data base connections

This 4 days He /She will be working on an existing multiplayer ludo game

The user should be redy to share the screen for monitoring purpose

He should be able to start the work with immediate effect.

The milestones or the payments will be made before taking the source code.

The total budget is. 10000/-

Please bid only if u agree the above conditions

Thanks

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C#, การพัฒนาเกม, iPhone, Mobile App Development, Unity 3D

ดูเพิ่มเติม : sql server 2005 developer required skills, website developer required, web developer required , udemy unity 2017, unity udemy, udemy unity course review, learn to code by making games - complete c# unity developer download, game development with unity, complete c# unity developer 2d, udemy c sharp programming for unity game development, sams teach yourself unity game development in 24 hours pdf, web page developer required, autocad developer required freelancer, wpf developer required karachi, php developer required matrimonial site video chat, autocad offshore developer required, iphone developer required, freelancer php developer required lahore, parttime php developer required, website developer required karachi

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) thane, India

หมายเลขโปรเจค: #17836253

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹10000 สำหรับงานนี้

quepertech

Hello! I am a professional App/Game Developer. I posses great experience working with Unity both in Standalone, and Multiplayer platform. Following are two of my games for Sample purpose: [login to view URL] เพิ่มเติม

₹10000 INR ใน 4 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.0