ปิด

Looking for a developer with these MANDATORY skills: Zend, Angular, PHP, Ionic, JavaScript and MySQL

Looking for a developer with these MANDATORY skills: Zend, Angular, PHP, Ionic, JavaScript and MySQL. You need also to be familiar with SiberianCMS platform. DON'T CONTACT ME if you are not the right fit.

ทักษะ: Angular.js, Ionic Framework, Javascript, MySQL, Zend

ดูเพิ่มเติม: php json javascript mysql, php mysql developer html, slideshow php javascript mysql, philippines php mysql developer, stockholm php mysql developer, php javascript mysql chat, javascript php mysql slideshow, php zend mysql, php ajax javascript mysql

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Singapore, France

หมายเลขโปรเจค: #12195956

freelancer จำนวน 21 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $697 สำหรับงานนี้

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /Zend Framework/Ionic Framework/PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/ เพิ่มเติม

$1030 USD ใน 10 วัน
(44 บทวิจารณ์)
7.9
dinhbang19

Dear Sir/Madam! I am a senior developer in Vietnam. I have 10 years experience with LAMP, 8 years with jQuery. I expert: Zend, Bootstrap, HTML5 and some nother Frameworks, CMS PHP Please see some nearly Zend pro เพิ่มเติม

$750 USD ใน 10 วัน
(73 บทวิจารณ์)
6.5
mmadi

Dear Client, Greetings from Flowgica technologies, I have experience with these skills. We do have similar experience doing something similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move ahead. please ch เพิ่มเติม

$450 USD ใน 12 วัน
(15 บทวิจารณ์)
6.4
scriptphp87

Hello, I'm a professional programmer for web programming with php language to build the system website, Besides, I'm also expert in MySQL , HTML,HTML5,CSS, JS I'm always top in Vietnam freelancer https://www.freela เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(126 บทวิจารณ์)
7.4
radus28

Hi I have almost all skills which you mentioned. Regarding siberianCMS I didn't have experience, but I went through the documentation and it looks like not a complex. It is better than IonicCreator Let me know if เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(21 บทวิจารณ์)
6.6
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi เพิ่มเติม

$773 USD ใน 10 วัน
(16 บทวิจารณ์)
6.2
JinDongZhe

Hello, I am experienced on Ionic framework for 3 years. I can do what you want to do. I will be fulfilled your requirement correctly and in time. These are my ionic product's urls. https://itunes.apple.com/br/app/ เพิ่มเติม

$526 USD ใน 10 วัน
(22 บทวิจารณ์)
6.0
fullymagento

Hello, We provide full range of services for over 8 yrs of experience.Our experience will help you to define best online strategy to serve what you require. We don't demand any advance payment. We have done m เพิ่มเติม

$833 USD ใน 65 วัน
(12 บทวิจารณ์)
5.6
VnBestSolutions

Dear Sir. We claim to get it done perfectly for you EXACTLY in the way you want it - Kindly give we a chance and we will prove myself - Ready to prove our words, let's get it done right away and I mean RIGHT AWAY !! Lo เพิ่มเติม

$777 USD ใน 10 วัน
(33 บทวิจารณ์)
5.1
songblue

Dear, I already read your job post in carefully and understood your requirement well. I have good and full experiences on web and android & ios app development for 8 years up. And I had developed many native and h เพิ่มเติม

$500 USD ใน 10 วัน
(4 บทวิจารณ์)
4.0
supersuntech

Hello Employer I do have all these skills that you have posted in your project description. Waiting for a positive response from your side. Thanks and regards Supersuntech

$555 USD ใน 10 วัน
(5 บทวิจารณ์)
4.0
youngITminds

Hi, Greetings from youngitminds! 1.We have highly qualified Angular.js and Node.js developers with good experience in JS Frameworks and UI 2. We haveExpert level experience with JavaScript,AngularJS, Backbone JS, Node เพิ่มเติม

$778 USD ใน 15 วัน
(7 บทวิจารณ์)
4.2
ronakkumarpatel7

Hello, I am well versed with all the skills you listed. Skills and technologies I like to use mostly in different type of frontend projects: AngularJs, TypeScript, SASS, NodeJS, Gulp, Grunt, Git I've also worked เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(6 บทวิจารณ์)
4.4
Akil22

Expert Level -Zend, Angular, PHP, Codeignitor, WordPress, Java, Struts, Hibernate, Ionic, JavaScript and MySQL I Am ready to work with you and Great Experience in All Skills Which I have Mentioned. lets Chat and เพิ่มเติม

$500 USD ใน 10 วัน
(5 บทวิจารณ์)
3.3
ricks47khan

Hello, Ionic Expert Great Experience in Ionic Application Development have completed 70+ Ionic Application Android Apps: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.justwash.mobile.JustWash&hl=en ht เพิ่มเติม

$700 USD ใน 20 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.1
CleanMaster

Hello Sir, I read your job description very carefully and I believe I am very qualified for your project. I can start your project immediately and finish your project successfully within given timeframe with high qu เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.8
usamashahid94

Greetings, This is to acknowledge the above proposal. We have expertise in responsive websites, CSS Based Layouts with w3c validation. We have a team of seasoned IT Professionals with expertise in Wordpress เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.0
pradeepyadavvw

Hi I am having good experience in Zend, Angular, PHP, Ionic, JavaScript and MySQL , i will complete task with quality

$666 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$555 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$555 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0