ปิด

Looking for a library of functions for MySQL server Similar to XLeratorDB - XIRR, LIFO FIFO

Looking for a library of functions for MySQL server Similar to XLeratorDB - XIRR, LIFO FIFO

ทักษะ: MySQL

ดูเพิ่มเติม : cifs smb server library, client server library linux windows, sql server library iphone, sites similar rapid library, audio streaming server library, radius server library, similar rapid library, server library, audio video streaming server library, windows ftp server library, websites similar rapid library, linux http server library, open source ftp server library, java library tacacs server client functions, similar project library system

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12194999

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹29629 สำหรับงานนี้

₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
dbinutu

Hello , I have 7+ years web development experience and a bachelor of science degree in information Technology. I have been working with MYSQL for 5 years. I can write complete MYSQL classes and interfaces that can เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
legitadobe

Deposit required to start. You will see from my ranking on Stackoverflow: (I can supply a link in chat because freelancer deletes links shown in bids) that I sit near the top of MySQL and data access layer tec เพิ่มเติม

₹33333 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0