ยกเลิก

Setup an open source Java GWT web project locally

I'm having trouble running an open source project on Github. Need a developer that can setup, log in and get to the main screen. Currently after logging in I redirect back to the login. If interested please see additional installation instructions attached to the project.

ทักษะ: Java, MySQL

ดูเพิ่มเติม : help desk java open source web project, java open source web project help desk, java open source project restaurant order, timesheet java open source web, java open source audio sound record web, smpp client server java open source, online examination system system java open source, java open source crm erp, crawler ajax java open source, wireless portal java open source, chess online java open source, facebook open source setup, contact list hotmail java open source, rfid middleware java open source, timesheet java open source, viewer dicom java open source

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) Coppell, United States

หมายเลขโปรเจค: #13950746

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $39 สำหรับงานนี้

wangbeizou

Hello. How are you today. I have read and understood the project. I have strong knowledge in Data structures and Algorithms. And I'm expert in Java ,C/C++,C#, Python ,PHP etc. I'm interested this project. So, fi เพิ่มเติม

$50 USD ใน 1 วัน
(112 บทวิจารณ์)
6.1
j2eesoafree

A proposal has not yet been provided

$55 USD ใน 3 วัน
(35 บทวิจารณ์)
5.7
yuriecojocari

Have you installed MySQL database and set up password to default like root and no password ? have you got any error that no connection to database?

$35 USD ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.0
muthubrizzoft

I can fix your issue very easily and saw the document attached immediately accept the bid and i wil start immediatelyl

$35 USD ใน 1 วัน
(4 บทวิจารณ์)
0.9
$20 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0