ยกเลิก

SharePoint Development

Further to last project posting I have more development work - to create a sophisticated tree view for SharePoint. Can WAW please contact me regarding this as I do not seem to be able to get in touch. Thank you.

ทักษะ: .NET

ดูเพิ่มเติม: sharepoint, sharepoint net, development net, c# development, thank, net development project, SharePoint work, last contact, net view, able, net development work, development sharepoint project, tree view, sharepoint development project, net sharepoint, create posting, development project sharepoint, project development, net sharepoint

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) London, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #966

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $88 สำหรับงานนี้

niftysoft

Hi there, Greetings, Niftysoft Solutions is a proven leader in IT services. Our hand picked team of professionals has extensive experience in a number of modules designed to meet the most rigid specifications. We revi เพิ่มเติม

$75 USD ใน 2 วัน
(1 บทวิจารณ์)
3.9
innovative

hi, Innovative Software is a premier Information Technology solutions provider to the companies devision themselves to be dominator in the present and times to come. Would require some more information on the project s เพิ่มเติม

$100 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0