กำลังดำเนินการ

Configure cloudinary upload on heroku hosted ruby on rails application + add an old gem to a new page

Need completed within 2 days!

Very simple task shouldn't take more than a few hours.

Image uploading is already setup to local file structure, needs to be converted to upload to cloudinary.

Need to re-add a calendar gem/page that was removed in previous commits. Will need to be functional with new calendar.

Heroku and github account required.

ทักษะ: Git, Heroku, node.js, Ruby on Rails

ดูเพิ่มเติม: ruby rails application, ruby rails application marketplace, transfer ruby rails application, ruby rails application jquery, ruby rails application booking, ruby rails portal application, ruby rails auction application, ruby rails upload progress, ruby rails upload, iphone ruby rails application, video upload ruby rails

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 3 บทวิจารณ์ ) Melbourne, Australia

หมายเลขโปรเจค: #14924406

มอบให้กับ:

kishoreror08

Hi i have 5+ years of experience In IT as programming developer, I have strong knowledge with web development languages and scripts like ruby on rails, ruby, html5,css3.

$12 AUD / ชั่วโมง
(3 บทวิจารณ์)
3.1

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $12/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

$12 AUD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0