ปิด

Hotel Web Management

Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ

1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up

2) รู้เรื่อง Bootstrap

3) รู้เรื่อง SASS

4) รู้เรื่อง GRID

5) รู้เรื่อง Webpack

6) รู้เรื่อง Node

ทักษะ: Bootstrap, Git, node.js, Sass, Vue.js

ดูเพิ่มเติม : hotel web promotion, hotel web application php mysql script, hotel restaurant management training philippines, hotel management website project, hotel management software india, hotel front desk software, hotel management system open source, hotel management system pdf, hotel management system software, hotel management website design, hotel management system documentation, hotel web based booking engine php, web database frontend, hotel reservation management system diagrams, patient appointment web management, web management freeswitch, use case diagram hotel web, hotel web page mockups, star hotel web page layout, hotel web booking engine

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Bangkok, Thailand

หมายเลขโปรเจค: #18489730

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $15/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

YuKai7777

Dear employer. I am bootstrap expert and full-stack developer about Famous JS famous templates. I will offer you excellent support available all the time. Perhaps, you will get a great deal within short times. Hope เพิ่มเติม

$15 USD / ชั่วโมง
(5 บทวิจารณ์)
4.3
saytechworld

Hello there, I have checked the description and ready to accept this project. It’s matches to my skill sets. Let’s connect over chat and discuss further details.

$15 USD / ชั่วโมง
(1 บทวิจารณ์)
0.0
shashanksharma5

Hello Sir. I have all the skills you have mentioned in the description even I have a complete team. I will like to work with you on long term basis in order to provide you with affordable service of mine. My price is เพิ่มเติม

$12 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
nutchaitat

ผมสามารถรับงานนี้ได้ครับ สามารถส่งงานได้ตามกำหนด ต้องการดูโปรไฟล์งานดูได้ด้านล่างนะครับ Profile : [login to view URL]

$16 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0