ยกเลิก

American Purchasing Network

Please go to [url removed, login to view] to learn about the project

I ran out of money and have about a months worth of programming left if anyone is willing to help I will make sure they are compensated when I get this project complete it will be incredible.

It is developed in Unix.

ทักษะ: Java, Javascript, Perl

ดูเพิ่มเติม : unix network programming, network programming in java, learn go, java network programming, go learn, c# network programming, american get money programming, programming perl, network programming in c, learn go programming, c network programming, SURE, NETWORK PROJECT, network programming, learn java, it network, java learn, network project java, left, perl unix, perl programming, willing, perl java, unix programming, java months

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Houston, United States

หมายเลขโปรเจค: #575

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $700 สำหรับงานนี้

locumsmart

I am an experienced and capable Java/Javascript programmer - have looked at your website - it would be a shame to pack up now. Not certain exactly what help you need - note you need some flexibility over payment. I'm เพิ่มเติม

$500 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
2.0
ptmcweb

you could achieve alot of what you are trying to get with minmal java and CGI by using just MySQL and PHP

$1000 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Genetix

Depending on the actual amount of work, this could take less time than expected. Let us know, we're flexible on payment. Genetix Pte Ltd.

$600 USD ใน 35 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0