ปิด

Birthday Event Photographer Needed

Need an innovative individual, who has a creative eye for taking professional style pictures. Having a birthday event in November and need someone to take lots of quality pictures of the event, birthday girl and guests. Professional camera preferred.

Event is on: Sun, 11/11 at 4pm

Budget: $50

Amateur photographers/students are welcome to bid.

ทักษะ: Adobe Lightroom, แรงงานทั่วไป, Instagram, การตัดต่อรูปภาพ, การถ่ายภาพ, การทำวิดีโอ

สถานที่: Atlanta, United States

ดูเพิ่มเติม : birthday photographer, birthday party photographer near me, birthday party photographer rates, hire a photographer for a party, hire photographer for birthday party, birthday photographer near me, professional photographer for birthday parties, birthday party photography packages, freelance graphic designer photographer needed, product photographer needed, photographer needed service project, retoucher photographer needed, photographer needed usa, atlanta freelance photographer needed, zurich switzerland job photographer needed, virtual photographer needed, jewelry photographer needed miami, girl 18th birthday party plnner needed, horse photographer needed, job photographer needed

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Kennesaw, United States

หมายเลขโปรเจค: #17975543

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $34/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

$33 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$27 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
MauriceClay

Here's a link to some events I've done. Would love to create some amazing images for you. [login to view URL] Relevant Skills and Experience I have been shooting for over 25 yrs. I'm experienc เพิ่มเติม

$22 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
throughdalens

Professional pictures along with photoshop.

$55 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0