ยกเลิก

photograph murals

We need 6 wall murals from 9x15ft to 9x32ft photographed in color inside of a church childrens ministry area. The church is Grace Church of Glendora, Glandora, California 91740

ทักษะ: การถ่ายภาพ

ดูเพิ่มเติม : photography area, murals, ministry, Grace, childrens, color photography, photography color, grace church glendora, color wall, area, photograph church murals

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #1030

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $425 สำหรับงานนี้

JohnSiskin

Bid is for digital capture. I have experience with all kinds of art reproduction. Client didn't specify, but film capture in 4X5 or 8X10 transparency is available. Digital file size is a 38mb tif. Samples on request. M เพิ่มเติม

$400 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
naomis

I would like to discuss the details of this project more in depth. We can do a panoramic shot if needed for more closeup detail.

$400 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
brsproductions

I can deliver a CD-ROM of the final product on the spot. For an additional fee I can also have panoramic prints generated for you within 48 hours.

$400 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
GOLDENAXE

GOLDEN AXE IS A FULL SEVICE PHOTO PROVIDER. CHRISTIANTY IS A MAINSTAY OF OUR DAY TO DAY OPERATION. THE NUMBER OF WALLS THAT YOU NEED TO COVER IS A FACTOR IN THE COMPLETION PRICE OF THE JOB, BUT WE CAN ALSO OFFER INSTAL เพิ่มเติม

$499 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0