ปิด

My Photography Project

I am taking a trip to Quebec city and would like to hire a photographer who would work on a photography project in Quebec city. Would talk about details in the chat! Ideally someone who is willing to collaborate like a friend or a [url removed, login to view] for good balance of skill and character! You would get to tour the beautiful city of Quebec with me for three days :)

ทักษะ: การถ่ายภาพ

สถานที่: Québec City, Canada

ดูเพิ่มเติม : photography project ideas for college, easy photography ideas, photography project themes, photo series ideas, indoor photography projects, photography project ideas for high school, photography assignment ideas, creative photography ideas at home, this is a fake project. I will report you, Hello there, Monali this side from India. Thank you for posting the project, I have studied your requirements I Have 8+ yea, My Photography Project, please let me project I will try to do my best, looking for a saying regarding marketing communication which goes along this line if i tell you i am beautiful then it is advert, also write to my ceo tell him that you want him to take care of his officer hotel reservation in egypt also insure my ceo that i, i need a top design for my marketplace that i setup for you here

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #14924792

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $250 สำหรับงานนี้

sharifi186

I did already photography, but not professionally .....................................................

$250 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0