เปิด

I would like to hire a Photographer

I will travel with one friend in November and I would like to hire a Photographer

Time: 1-1.5 Hours,The time can be in the morning, around [url removed, login to view], 27/11/2017

Place: Siam paragon

I need all original images via email that won't be filtered and editted.

PLEASE INCLUDE YOUR PORTFOLIO LINK OR FILE IN BIDDING

ทักษะ: การถ่ายภาพ

สถานที่: Bangkok, Thailand

ดูเพิ่มเติม: hire a photographer for an event, event photographer near me, hire a photographer near me, hire a photographer for a party, photographers for hire prices, hire a photographer for an hour, rent a photographer for a day, hire a photographer for a day, hire someone write email, find photographer jewelry, find design website like, developer like, personally hire recruiter, artist hire sketch, photographer travel

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Vietnam

หมายเลขโปรเจค: #14924695

freelancer จำนวน 3 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₫942592 สำหรับงานนี้

₫550000 VND ใน 40 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₫1000000 VND ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
AJB3nn3tt

As requested, all unedited photos in either jpg or RAW format delivered via dropbox. Relevant Skills and Experience A portrait photographer based in Bangkok.

₫1277777 VND ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0