ปิด

Take some Photos of iphone cases

Urgent. Object shooting. 5 colors. 6-9 same photos of each color. Add iPhone 8 in case via [url removed, login to view] infographics. I'll send you cases. Deadline Tuesday 1 p.m. Beijing time.

ทักษะ: อินโฟกราฟิกส์, การถ่ายภาพ, Photoshop

สถานที่: China

ดูเพิ่มเติม : better design iphone app illustrator photoshop, iphone style buttons photoshop, iphone icon template photoshop, custom photo phone cases, custom iphone 6 cases, photo phone case iphone 7, picture phone case iphone 6, personalized iphone 6 plus case, photo phone case iphone 6 plus, iphone photo case, custom iphone cases cheap, photography, adobe photoshop beijing, iphone graphic design photoshop, iphone app sdk photoshop, iphone wallpaper size photoshop, iphone icon mask photoshop, urgent photoshop logo designing, urgent photoshop projects, iphone app design photoshop

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Ukraine

หมายเลขโปรเจค: #15121986

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $219 สำหรับงานนี้

$250 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$250 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ZVictoria

Hello, I can help you with this project. I'm located in China, Guangdong, the world's capital of iPhone cases and basically the world's factory for everything. I have a few fresh offers for iPhone 8 cases from my assoc เพิ่มเติม

$222 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0