ยกเลิก

Final Flight

See word doc for details; fixed prices only please, no $$ per hour estimates.

Programmers own ideas, thoughts, improvements etc welcomed.

ทักษะ: ASP, การเขียนข้อความโฆษณา, PHP, การติดตั้งสคริปต์, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : fixed prices, own ideas, flight, php flight, flight php, asp doc, fixed word, php doc, asp programmers, php fixed, hour programmers, doc php, doc, details, programmers per hour

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) lincoln, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #130

freelancer 6 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $1418 สำหรับงานนี้

Maven

I will redefine my bid after reading your project description . can you pls mail me your project description in DOC file. So that we can study it and can get back to you. Here is my company URl www.mavensolutions.n เพิ่มเติม

$5 USD ใน 1 วัน
(53 บทวิจารณ์)
7.7
elecintel

Good day to you! After details go through the description, I am confident to tell you that we are able to deliver our works accordingly and will only mark it as complete upon of your full satisfaction. Our bid is fo เพิ่มเติม

$495 USD ใน 25 วัน
(13 บทวิจารณ์)
4.5
chrisinc2002

I will do it for free as long as i can put a link back to my web site Finley International Productions. I have been doing web sites since 1999. Chris has what it takes in the areas of Web Design & Development, Programm เพิ่มเติม

$5 USD ใน 0 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Techxpert

can u resend as a Doc file.

$100 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
1.6
amolkeote

Hi we are in .Net development from last 2 yrs. To know more @ us Please Visit: [login to view URL] We are the 4 members team in which 2 are Microsoft certified Professionla in .Net. So ca เพิ่มเติม

$400 USD ใน 25 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0