ปิด

ONLINE SHOPPING MALL (multi-seller store)

We got about 60 offers for just a few days. Unfortunately just a few people demonstrated the understanding of issue. All other are total BS-guys, who even didin't read description. We are shocked by the amount of offers with marketing info only.

**#1** Please make sure that you are not fully aware what is SHOPPING MALL? Mall allows **_MULTIPLE SELLERS_** to manage an inventory / sell (including own stores) / communicate. This is NOT single-seller shopping cart available for free with hosting service. This is not only ID/PW issue. This is billing, feedback, rating, order tracking, inventory & mini-stores inside of the common mall. This is the varieties of different memberships & additional services.

**#2** To save your valueable time, please send us the solution you can offer.

We will give you the examples to help to understand our needs.

We would like to build the system, which will combine following:

a. Product Catalog. See [url removed, login to view] as an example.

b. Mall. See several examples: [url removed, login to view],

[url removed, login to view],

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

**#3** We will respond only to the message, which will include at least one of the following:

a. offer of particular technical solution

b. list of functions to be implemented

c. references to the similar project in your past

d. statement that you have similar software & know-how

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working system in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Installation work +

+ fully documented (step-by-step tutorial) to allow anyone with basic comp skills to install & operate the SW +

+ install-pack that will install the SW (in ready-to-run condition) on the agreed platform + traning & support on agreed terms.

3) Exclusive & complete copyrights to all work purchased. NO GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement.

4) Fully documented code with the comments.

Our criteria to choose the coder.

PLUSES

1. Demonstration of full understanding of all issues & ability to offer solution & steps to implement.

2. Hands-On Guru in: eCommerce, Security, DB, Server, Architecture.

3. Full time involvement.

4. Communicate properly on every-day basis.

5. Ability to assest risks.

6. Demonstrated of know-how

7. Experience in similar project

8. Having similar SW package and ability to modify it

MINUSES:

1. Message about 42 developers in your company

2. Message without technical details

3. Message copied from the marketing sites

4. Idea to break the project on too many phases

5. Idea to blow the project out of proportions

6. Idea to get money for don't-know-how called "analysis"

7. Idea to get paid on per hour basis

## Platform

Please send us the information about eCommerce projects you were involved into. We have general requirements & ready to provide it upon request.

We reviewed half a dozen of different ready packages in several countries & did accept any of them because all of them have limitations. Some packages were about $300-500. One of them is for just $200/month hosted. We are not expecting you to make it for $300.

We can provide you some links to learn the issue better. Please contact us before you bid for the list of features.

ทักษะ: ASP, PHP

ดูเพิ่มเติม : x cart developers, www x cart com, work online for free and get paid, work online for free, work online and get paid, working online to make money, working as a seller in a company, what is people per hour, what is online marketing, what is guru.com, tutorial solution, tutorial guru, the money guru, the marketing store, the guru online, terms of service agreement example, technical skills examples, technical service support functions, technical analysis guru, solution tutorial

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) Walnut Creek, United States

หมายเลขโปรเจค: #3098880

freelancer 46 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $1867 สำหรับงานนี้

AnandSuresh

See private message.

$3485 USD ใน 30 วัน
(132 บทวิจารณ์)
7.5
sergeypo

See private message.

$2975 USD ใน 30 วัน
(9 บทวิจารณ์)
6.2
brookssolutions

See private message.

$850 USD ใน 30 วัน
(25 บทวิจารณ์)
6.1
vastalitech

See private message.

$637.5 USD ใน 30 วัน
(34 บทวิจารณ์)
5.9
WebdeveloperSEO

See private message.

$12750 USD ใน 30 วัน
(27 บทวิจารณ์)
5.7
peterlovatt

See private message.

$1275 USD ใน 30 วัน
(10 บทวิจารณ์)
5.4
SagarTejas

See private message.

$680 USD ใน 30 วัน
(24 บทวิจารณ์)
5.4
finetuner

See private message.

$425 USD ใน 30 วัน
(26 บทวิจารณ์)
5.3
vw988650vw

See private message.

$1402.5 USD ใน 30 วัน
(33 บทวิจารณ์)
5.2
bclaudiuvw

See private message.

$850 USD ใน 30 วัน
(16 บทวิจารณ์)
5.8
chadsmith729

See private message.

$8500 USD ใน 30 วัน
(21 บทวิจารณ์)
4.7
getacoder

See private message.

$765 USD ใน 30 วัน
(15 บทวิจารณ์)
4.6
saddaikkan

See private message.

$1062.5 USD ใน 30 วัน
(3 บทวิจารณ์)
4.2
sukhshanti

See private message.

$850 USD ใน 30 วัน
(7 บทวิจารณ์)
4.1
thecodebusters

See private message.

$1360 USD ใน 30 วัน
(9 บทวิจารณ์)
4.0
gautammassoft

See private message.

$533.8 USD ใน 30 วัน
(13 บทวิจารณ์)
3.8
grss

See private message.

$1572.5 USD ใน 30 วัน
(4 บทวิจารณ์)
3.6
joyousvw

See private message.

$425 USD ใน 30 วัน
(19 บทวิจารณ์)
3.4
prasadbakshi

See private message.

$1530 USD ใน 30 วัน
(9 บทวิจารณ์)
3.2
i3systems

See private message.

$680 USD ใน 30 วัน
(7 บทวิจารณ์)
2.7