ปิด

Single/Multi Merchant Shopping Cart

We need to have our partially completed FULL FEATURED ASP shopping cart software system wrapped up. The coder we initially hired had to tend to personal issues and was unable to complete this project. The elements included in this shopping cart will be: An initial setup wizard for single and (ISP, hosting partner) multi merchant versions, a full management console to setup and manage items, categories, images, shipping, taxes, customer data, mailing lists, themes and colors, backups of data and store settings, inventory, affiliate clicks / sales, RMA's, Wish Lists, Gift Registries, tiered access levels (for admin, data entry, order processors). Our shopping cart system is designed to allow users with no programming or html knowledge to start and manage a robust full-featured e-commerce storefront. A zip of the completed sections of the shopping cart will be made available to interested coders. What we are looking for is a motivated individual or company to work with us on this project and many more in the near future.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done. 2) Installation package that will install the software (in ready-to-run condition) on the platform(s) specified in this bid request. 3) Complete ownership and distribution copyrights to all work purchased.

## Platform

Windows Server Platform, with Access and SQL database support. All 3.0+ versions of Internet Explorer and Netscape

ทักษะ: ASP, วิศวกรรม, Microsoft, Microsoft Access, MySQL, PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, SQL, Windows Desktop

ดูเพิ่มเติม : wish shopping, the future of internet programming, storefront asp, sql inventory system, sql data entry form, single platform, rma database software, personal shopping cart, internet shopping cart system, html 5 themes, html 5 internet store, gift categories, e commerce shopping cart, data entry processors, coder for hired, cart html code, shopping cart software, multi store, merchant, html wizard to

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 9 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #2885043

freelancer 30 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $643 สำหรับงานนี้

RACoder

See private message.

$850 USD ใน 14 วัน
(230 บทวิจารณ์)
7.7
vw580939vw

See private message.

$680 USD ใน 14 วัน
(133 บทวิจารณ์)
7.2
aspnetvw

See private message.

$850 USD ใน 14 วัน
(80 บทวิจารณ์)
7.0
laacgroup

See private message.

$425 USD ใน 14 วัน
(21 บทวิจารณ์)
4.6
soniainfotech

See private message.

$425 USD ใน 14 วัน
(11 บทวิจารณ์)
4.7
vijaitasaxena

See private message.

$765 USD ใน 14 วัน
(22 บทวิจารณ์)
4.6
vw576432vw

See private message.

$467.5 USD ใน 14 วัน
(12 บทวิจารณ์)
4.3
ceruleaninfotech

See private message.

$850 USD ใน 14 วัน
(2 บทวิจารณ์)
4.1
rentedcoder

See private message.

$637.5 USD ใน 14 วัน
(24 บทวิจารณ์)
4.0
ipowersl

See private message.

$654.5 USD ใน 14 วัน
(5 บทวิจารณ์)
3.6
ulu

See private message.

$425 USD ใน 14 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.7
kb0old

See private message.

$425 USD ใน 14 วัน
(18 บทวิจารณ์)
2.4
olkavw

See private message.

$595 USD ใน 14 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.2
scottsg

See private message.

$637.5 USD ใน 14 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.8
excellentcodervw

See private message.

$595 USD ใน 14 วัน
(5 บทวิจารณ์)
1.6
zstojkovic

See private message.

$850 USD ใน 14 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.9
qualitybydefault

See private message.

$595 USD ใน 14 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.0
rahbarsoft

See private message.

$807.5 USD ใน 14 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
bsmartvw

See private message.

$807.5 USD ใน 14 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
whiztech

See private message.

$765 USD ใน 14 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0