เสร็จสมบูรณ์

Multi-Form Account Project

Simple multi-form Bank Account Program in Visual C++. Program needs to include Savings, Checking and Check Plus (free checking) classes. Program needs to serialize (save) account information. Account numbers should be assigned in consecutive order. Need to have a CDOCUMENT Class, a CACCOUNT class which extends CDOCUMENT, a CSAVINGS class which inherits from CACCOUNT and accrues interest, a CCHECKING class which inherits from CACOUNT and keeps track of check numbers written and a CCHECKPLUS class which inherits from CCHECKING. Each class needs to perform their own specific duties and serialization. Code needs to be commented well especially the code added to what Visual C++ adds automatically. Code needs to be simple and should make use of pointers but not use them extensively.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Installation package that will install the software (in ready-to-run condition) on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

Windows

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, วิศวกรรม, Microsoft, MySQL, PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, Windows Desktop

ดูเพิ่มเติม : what are classes in programming, u. s. bank, programming pointers, pointers in c programming, pointers c programming, free programming classes, c programming pointers, simple multi, coder account, bank account, 3rd party account, windows form order, class programming project, checking account program, account class, simple project simple classes, account project source code, use programming class project, bank software source code, windows form programming

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 11 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #3114706

มอบให้กับ:

bullsora

See private message.

$25.5 USD ใน 7 วัน
(25 บทวิจารณ์)
4.0

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $22 สำหรับงานนี้

lmxvw

See private message.

$15.3 USD ใน 7 วัน
(126 บทวิจารณ์)
4.7
shahizanvw

See private message.

$25.5 USD ใน 7 วัน
(46 บทวิจารณ์)
4.6