ปิด

Multi Player Poker Games

I want to develop Multi Player Poker Game Texas Holdem and Seven Card Stud games first games will be in Jave Followed by cc+ version after Java version is completed. At this time I require bids on Java Version only. This is only the first step of the project many reports and other games development will follow. Tme is important 30 days max. Games will include source codes with working sample installed on our servers.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Installation package that will install the software (in ready-to-run condition) on the platform(s) specified in this bid request.

3) Exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

Platform is data base SQL O/S windows 2000

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, วิศวกรรม, Java, MySQL, PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, SQL

ดูเพิ่มเติม : programming games in java, programming games in c++, programming data base, java programming version, java programming games, game programming codes, data base programming, c c++ c# c++ games with source code, texas holdem poker, poker Platform, Jave, GAMES DEVELOPMENT, card games, source texas holdem poker, java poker texas, poker game java code, bid poker source code, deliverables poker run, multi step, texas poker code

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 15 บทวิจารณ์ ) penetanguishene, Canada

หมายเลขโปรเจค: #3071536

freelancer 19 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $929 สำหรับงานนี้

dmillg

See private message.

$4420 USD ใน 30 วัน
(3 บทวิจารณ์)
4.7
saddaikkan

See private message.

$1062.5 USD ใน 30 วัน
(3 บทวิจารณ์)
4.2
deletethisplease

See private message.

$480.25 USD ใน 30 วัน
(33 บทวิจารณ์)
4.7
bobshark

See private message.

$935 USD ใน 30 วัน
(6 บทวิจารณ์)
5.2
vw959599vw

See private message.

$680 USD ใน 30 วัน
(14 บทวิจารณ์)
4.8
suncertifievw

See private message.

$552.5 USD ใน 30 วัน
(8 บทวิจารณ์)
4.0
AhmedAbdelmeged

See private message.

$425 USD ใน 30 วัน
(3 บทวิจารณ์)
3.6
joyousvw

See private message.

$637.5 USD ใน 30 วัน
(19 บทวิจารณ์)
3.4
michaelpedc

See private message.

$2465 USD ใน 30 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.9
maswoodhasan

See private message.

$425 USD ใน 30 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.3
benjamincollar

See private message.

$594.15 USD ใน 30 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.5
arataj1

See private message.

$425 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
taposvw

See private message.

$425 USD ใน 30 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.0
dorintudor

See private message.

$425 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
manishkumarvw

See private message.

$425 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ieevw

See private message.

$1020 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
comsdevvw

See private message.

$552.5 USD ใน 30 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.7
cjwenterprises

See private message.

$1275 USD ใน 30 วัน
(2 บทวิจารณ์)
0.0
calucelrau

See private message.

$425 USD ใน 30 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.0