เสร็จสมบูรณ์

C# Multi Timing Program

Program is to be designed as a multi count down timer application. The program will be used to keep track of timing for 16 different rooms.

The rooms should also fall into different categories depending on current status including: Available, In Use, Need Cleaning.

Please see attached document for further.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Installation package that will install the software (in ready-to-run condition) on the platform(s) specified in this bid request.

3) Exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

Windows 2000 & XP

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C#, วิศวกรรม, Microsoft, MySQL, PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, Windows Desktop

ดูเพิ่มเติม : track timer, need program designed, cleaning php code, form multi, different count timer, multi seller platform, multi windows, multi categories, count timer, multi seller, php multi seller, multi form, windows timer application, timer track, status rooms, rooms status, program cleaning, php form multi, program timer application, rooms status code

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #3098088

มอบให้กับ:

wiresharkvw

See private message.

$102 USD ใน 21 วัน
(21 บทวิจารณ์)
3.9

freelancer 12 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $182 สำหรับงานนี้

bahe

See private message.

$170 USD ใน 21 วัน
(147 บทวิจารณ์)
6.5
abstractvision

See private message.

$85 USD ใน 21 วัน
(141 บทวิจารณ์)
6.1
intelliartsteam

See private message.

$127.5 USD ใน 21 วัน
(36 บทวิจารณ์)
5.7
ekam

See private message.

$255 USD ใน 21 วัน
(111 บทวิจารณ์)
5.7
l061917

See private message.

$170 USD ใน 21 วัน
(49 บทวิจารณ์)
5.4
sissoftware

See private message.

$493 USD ใน 21 วัน
(18 บทวิจารณ์)
4.9
msmughal

See private message.

$85 USD ใน 21 วัน
(46 บทวิจารณ์)
3.7
xenonk

See private message.

$85 USD ใน 21 วัน
(3 บทวิจารณ์)
3.5
saminet

See private message.

$144.5 USD ใน 21 วัน
(22 บทวิจารณ์)
2.2
cclaustre

See private message.

$382.5 USD ใน 21 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
enividvw

See private message.

$85 USD ใน 21 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0