ปิด

Ebook Tutorial for Windows Vista

I am looking for a ghostwriter who can write an ebook as a tutorial for Microsoft Windows Vista. It needstohave atroubleshootingsection and an index as well. I will have exclusive rights to the product when completedand you cannogt resell this prodict.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows (depending on the nature of the deliverables):

a) For web sites or other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

PDF Format

ทักษะ: การเขียนบทความใหม่, การเขียนข้อความโฆษณา, วิศวกรรม, Microsoft, MySQL, PHP, การเขียนงานวิจัย, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, การเขียนทางเทคนิค, Windows Desktop

ดูเพิ่มเติม : write ebook software, web ghostwriter, vista web, tutorial s, tutorial n, this n' that tutorial, this n that tutorial, this and that tutorial, software to write an ebook, resell rights ebook, looking for ghostwriter, index tutorial, hire a ghostwriter for ebook, hire a ghostwriter ebook, ghostwriter site, ghostwriter platform, ghostwriter legal, ghostwriter for ebook, ghostwriter agreement, work for microsoft

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 31 บทวิจารณ์ ) Bellmore, United States

หมายเลขโปรเจค: #3276893

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $255 สำหรับงานนี้

itspiyali

See private message.

$102 USD ใน 5 วัน
(76 บทวิจารณ์)
6.2
languages1985

See private message.

$425 USD ใน 5 วัน
(131 บทวิจารณ์)
6.1
expertbrain

See private message.

$382.5 USD ใน 5 วัน
(142 บทวิจารณ์)
6.0
arilonza

See private message.

$153 USD ใน 5 วัน
(8 บทวิจารณ์)
4.0
nelsonsolutions

See private message.

$212.5 USD ใน 5 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.0