ปิด

C# ASP.NET online store

We are looking for a developer to take a component such as can be found at [url removed, login to view] and build us a maintainable site nearly identical to that to be found at [url removed, login to view] (we like their approach but we think there are a few modifications that could be made to the look and feel of the site to make it easier to buy)We can talk about these once we have selected a developer. We do not expect the developer to buy the license at www.dotnetcart.com. We would supply this. (unless you know of something functionally richer, proven and written in asp.net. We want to proceed immediately. We will supply all of the images and words when the cart is near completion.

I have had a lot of questions about this project so I now attach a more detailed description

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Installation package that will install the software (in ready-to-run condition) on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

Obvious

ทักษะ: วิศวกรรม, MySQL, PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, เว็บโฮสติ้ง, การจัดการเว็บไซต์, การทดสอบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : work online as software developer, working software developer online, working online developer, seller license, party hire online, online work in asp net, online work for php developer, online work developer net, online project work in asp.net, online project in asp.net, online project in asp net, online platform developer, online hire developer, online engineering work, online developer for hire, online coder hire, online asp.net project work, looking for hire net developer, looking for asp net developer, hire software developer online

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #3116032

freelancer 12 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $460 สำหรับงานนี้

racnick

See private message.

$425 USD ใน 11 วัน
(10 บทวิจารณ์)
5.7
sissoftware

See private message.

$510 USD ใน 11 วัน
(18 บทวิจารณ์)
4.9
sandysears

See private message.

$510 USD ใน 11 วัน
(6 บทวิจารณ์)
4.5
saddaikkan

See private message.

$510 USD ใน 11 วัน
(3 บทวิจารณ์)
4.2
technologysvw

See private message.

$425 USD ใน 11 วัน
(13 บทวิจารณ์)
3.6
karinan

See private message.

$510 USD ใน 11 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.9
mcoste

See private message.

$425 USD ใน 11 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
raulrita

See private message.

$425 USD ใน 11 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
jaytechnetworks

See private message.

$467.5 USD ใน 11 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
softdevn1

See private message.

$425 USD ใน 11 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.8
andrejkaurin

See private message.

$467.5 USD ใน 11 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
tmasseyvw

See private message.

$425 USD ใน 11 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0