เสร็จสมบูรณ์

vBulletin Install Skinning and Plugins

I need a vBulletin expert to do the following:

1. Install vBulletin forum/blogs 3.6.8 in my server's TEST environment.

2. Install NUHIT dot com plugins: vBwiki Pro, NuRatings, vBEvent Forums, Zoints tagging, Zoints Anonymous Posting.

3. Make changes to the skin/buttons, I will provide PSD file.

4. Deploy the finish product in my server's LIVE environment.

You should have vBulletin experience as this should be completed in 3 days. Thanks.

## Deliverables

I need a vBulletin expert to do the following:

1. Install vBulletin forum/blogs 3.6.8 in my server's TEST environment.

2. Install NUHIT dot com plugins: vBwiki Pro, NuRatings, vBEvent Forums, Zoints tagging, Zoints Anonymous Posting.

3. Make changes to the skin/buttons, I will provide PSD file.

4. Deploy the finish product in my server's LIVE environment.

You should have vBulletin experience as this should be completed in 3 days. Thanks.

## Platform

PHP Linux mySQL

Web 2.0

ทักษะ: PHP

ดูเพิ่มเติม : vbulletin 4.0 3, vbulletin graphic design, vbulletin php mysql, anonymous web server, design skin psd, linux deploy, anonymous install, expert live posting, vbulletin linux install, vbulletin skin buttons, vbulletin skin design, platform vbulletin, web design psd vbulletin, install anonymous, linux expert install, install plugins, pro design psd, psd plugins, forum posting web design, product forum posting

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #3600295

มอบให้กับ:

hadimhd

See private message.

$42.5 USD ใน 12 วัน
(35 บทวิจารณ์)
4.5

freelancer 6 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $114 สำหรับงานนี้

sargon1983

See private message.

$170 USD ใน 12 วัน
(196 บทวิจารณ์)
7.0
queeneve

See private message.

$42.5 USD ใน 12 วัน
(7 บทวิจารณ์)
3.8
catanhavw

See private message.

$119 USD ใน 12 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
sheikhuvw

See private message.

$97.75 USD ใน 12 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
zozii

See private message.

$212.5 USD ใน 12 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0