เสร็จสมบูรณ์

Quick Site Copy

Please simply copy the complete site currenty found at: [url removed, login to view] Please modify all links so that they point to an actual .html page. The first tab at the top should point to "[url removed, login to view]" the second can point to: [url removed, login to view] (for example) The third tab can point directly to: [url removed, login to view] the 4th [url removed, login to view] and 5th, [url removed, login to view] These same pages should be linked in the same manner from the links at the bottom of each page. All images need to be copied and put in a subfolder called "images" with all references to /images/[url removed, login to view] (for example) Please make sure any java applets or animated gifs are working and linking properly like "[url removed, login to view]". Once done, I will give you an IP / username & password to upload it all to. Please also make sure the contact form (ask jack page) works and sends an email to a test address which I can change. I need this all done within the next 6 hours so please do not bid if you do not have time to do this now.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows (depending on the nature of the deliverables):

a) For web sites or other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

FreeBSD Unix Perl php

ทักษะ: วิศวกรรม, Linux, MySQL, Perl, PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, UNIX, ส่วนติดต่อผู้ใช้ / สถาปัตยกรรมสารสนเทศ

ดูเพิ่มเติม : quick hire, animated html email, copy 3 images, animated gifs, contact form code java, html form copy, copy upload, perl code java, html side tab, contact form java code, php quick contact form, quick site, run program copy, copy web form email, freebsd source code, copy html source code, java html contact form, contact form html code java, animated gif contact, receive email unix

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 51 บทวิจารณ์ ) Boca Raton, United States

หมายเลขโปรเจค: #3215070

มอบให้กับ:

digitallysmooth

See private message.

$1 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer 11 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $6 สำหรับงานนี้

vizteck

See private message.

$6.8 USD ใน 1 วัน
(98 บทวิจารณ์)
6.8
codedevel

See private message.

$6.8 USD ใน 1 วัน
(31 บทวิจารณ์)
5.3
terrastel

See private message.

$6.8 USD ใน 1 วัน
(51 บทวิจารณ์)
4.2
softtouchvw

See private message.

$6.8 USD ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
3.3
gtrotil

See private message.

$3.4 USD ใน 1 วัน
(17 บทวิจารณ์)
3.2
ianyates

See private message.

$3.4 USD ใน 1 วัน
(9 บทวิจารณ์)
3.2
jassvw

See private message.

$6.8 USD ใน 1 วัน
(4 บทวิจารณ์)
1.1
pguptavw

See private message.

$6.8 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
dzignervw

See private message.

$6.8 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ibsoftech

See private message.

$6.8 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0