กำลังดำเนินการ

Recommend page for website

I have my website up and running- just need someone to help me get my "recommend this site" page working.

ทักษะ: Perl, PHP

ดูเพิ่มเติม : website get, website 0, no website, get website , website, recommend, php for website, page, c # website, website website, jeaberg, help website, website website working, website need, website working, running website, php working website, bobi2004, page php website, need someone help website, website help, need page, site page, page php, website running

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Elmhurst, United States

หมายเลขโปรเจค: #907

มอบให้กับ:

bobi2004

Hi there I can di this for you in no time. Regards, Bobi

$20 USD ใน 1 วัน
(26 บทวิจารณ์)
6.2

freelancer 8 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $44 สำหรับงานนี้

GuyLT

(The bid is preliminary, after a more detailled study I will give You a new bid ( actual bid + or - 20%) I am a Professional (see GuyLT please) Senior Programmer, DBA, Admin, Projectleader, Designer, Translator(6 la เพิ่มเติม

$20 USD ใน 0 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.0
jburton71

Easy enough script to fix... PM with any questions you may have.

$50 USD ใน 2 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.6
MiracleStudios

Oh very easy, just 2-3 hours of work. and itll be done regards, the sales team [login to view URL]

$50 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
3.4
syednaved

Can Be done right now... Pls check PMB for more details

$100 USD ใน 0 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
DigitalMedia

Just an hour of work, we have done in past so we know exactly what updates are required to make this work. Check out our huge portfolio. Open PMB to discuss further. Thanks for the opportunity.

$45 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
tbudzich

Easy enough. Can have comleted today.

$50 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ncraig

Already have one completed. Simple PHP sendmail script.

$20 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0