ยกเลิก

Web Gaming Credit System

Basically what I'm looking for is a credit type of system. Users can buy credits through PayPal, and those credits stick to their account. From there, users will be able to bet on games through Xbox Live, PSN, and PC with other users, and bet on the outcome of these matches. The credits are then awarded to the wining user, minus a 10% service fee.

In order to decide who the winner is, we need a reporting system. Players would both input scores, and if there aren't any discrepancies between the two, the player who won gets the credits. If there is a discrepancy, the match would be flagged for Admin review.

My website uses an e107 content management system, I'm not sure if that will help at all.

ทักษะ: Amazon Web Services, วิศวกรรม, MySQL, PHP, การบริหารจัดการโปรเจค, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : review matches, what is web content management, paypal service fee, live help on fee, credit management, gaming website system, live credit, project reporting system, live reporting system, php player match, fee management system project, order management system project php, order management system php, content management service, live scores website, live match reporting, user management system paypal, paypal order management, xbox website, fee system php

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #3802161

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $85 สำหรับงานนี้

isolud

See private message.

$85 USD ใน 14 วัน
(53 บทวิจารณ์)
5.8