ปิด

VPN automated setup, supporting dedicated ips.

I need the back end of a VPN hosting site written. As of my knowledge, there is no commercial software for this. I was considering buying this plugin for whmcs from here -

hxxp://[url removed, login to view]

this would allow me to auto setup, auto cancel, and a list of other things. I contacted the author of this module, and he said that it doesn't support dedicated ip's, or ports open (ports HAVE to be open at the end of this project, that is the only reason that I am posting this here).

Basically I need a solution, if it is easier to customize this module, I will purchase it and let you customize it, if this project needs to be written from scratch, it is also another option. I would prefer to stick with whmcs & modules for it since it is proven software, but I am open to other ideas.

-thank you for taking your time to read my thread!

ทักษะ: เบ็ดเตล็ด, PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : vpn, vpn software, vpn site to site, supporting, Open VPN , module for freeradius, dedicated hosting, php freeradius, commercial plugin, whmcs open support, setup hosting, commercial software, vpn auto setup, safesrv, project dedicated, safesrv freeradius, freeradius vpn module, freeradius vpn, project vpn, automated vpn php

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 13 บทวิจารณ์ ) Jackson, United States

หมายเลขโปรเจค: #2374277

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $250 สำหรับงานนี้

IaW7T0Oo9

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0