ปิด

MySpace site

clone of [url removed, login to view]

we need serious bidders. we need a similar design, but not a clone!

we need the same features & functions but another professional & clean design similar to myspace design.

timeframe is max: 40 days

max. budget: 350US$

php & mysql required.

We need someone for daily contact via y! to provide a fast and continious development. Thats very important for us.

ทักษะ: PHP, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : myspace . com, bidders, amp site, site mysql, functions site, mysql site, site php design, features site, timeframe, site clean design, serious php, site features, clean mysql, clone website mysql, myspace com, myspace mysql, clone www site, www myspace com, similar myspace com, required php professional, php professional site, php mysql timeframe, mysql days, myspace website design, myspace design clone

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #623

freelancer 19 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $1317 สำหรับงานนี้

jmawebco

JMAWEB can make this happen for you ASAP. We stand ready to tackle this project for you and provide you with a guaranteed solution. If you are not satisfied with our work you pay nothing.

$275 USD ใน 15 วัน
(1 บทวิจารณ์)
3.7
StudioTransent

(( STUDIO TRANSENT )) -- This is a detailed project and requires a substantial amount of development. In our opinion, the other bids on this project are unrealistic. Please contact us for a professional quote and fur เพิ่มเติม

$10000 USD ใน 60 วัน
(2 บทวิจารณ์)
3.6
jmmweb

I can easily do it but I can handle only the designing part no programming pleasee see my site for my designing skills [login to view URL]

$225 USD ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.6
the1morph

----------------------------------- we can do it! we can provide you design, programing and database solutions for the project! contact us! :) -------------------------------------

$350 USD ใน 20 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.7
visionsoft123

ATTENTION Service Provider we are very very interested in working on this project. we VisionSoft have been doing this kind of webproject for last 3 years and the site you have mentioned I have studied it, and can เพิ่มเติม

$200 USD ใน 17 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Angeeart

JIMBO...I can most definately provide you with the look and feel you want while creating a new and original look to your site so as not to infringe. Price includes design and all pages needed with your copy and photos. เพิ่มเติม

$200 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
designzoro

Hi, I am a professional Web Designer/ Developer, with over 10 years of experience working in the field of New Media and web development. My work is unique and professional. I design quality and functional sites. Pl เพิ่มเติม

$300 USD ใน 12 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Bulldog

Hi we can do this no problem. [login to view URL]

$500 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Adguer

We offer quality design and development, provide integral solutions for business, with qualfy staff. Here just a small business solution recently finished from logo to web site. [login to view URL] [login to view URL] เพิ่มเติม

$1500 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
TexasWebDevloper

Design only

$300 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
rkumar3464

What you are looking for cannot be done in your quoted budget. If your really want to create something like [login to view URL], you would have to consider a bigger budget. Please check our profile at [login to view URL]

$4000 USD ใน 40 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
nudl

Hello, we can do it for you with all features you need. Our portfolio - programming: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] design: [login to view URL] We guarantee a really high เพิ่มเติม

$1000 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Vcareitsolutions

We are sure we will be able to meet all your needs.

$299 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
artmasterz

Dear, I have checked [login to view URL] & got a clear idea regarding your requirments. Contact us on PMB for further discussion & design templates. Best regards, Tanya Shah ::ArtmasterZ::

$380 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
junaidn

Hi we have done a lot of Projects for this Category so it’s not a big deal for us to complete this in 3 days. Regards

$1500 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
douglaselchino

SERIOUS BID ;)

$350 USD ใน 40 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
dsgncom

we already have scripts for this type of [login to view URL] only need to make a new and original template and adapt the scripts to your needs.

$350 USD ใน 25 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
TLearningC

That might be a bit highballed - but I have a pretty neat idea for you to think about. I will post on the PMB what I am talking about. Thank you, -James

$800 USD ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
sahilarora

hi Is this project for 350 or 3500? Thanks

$2500 USD ใน 40 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0