ปิด

Multi-Player Poker Software

We are looking for someone to develop a multi-player poker game. This windows based game will allow one person to set up and host a game of Texas Hold’em, and allow others (up to 10) to join. There will be 4 main screens: 1) The set up/join game screen which the host will use to select the game criteria or those looking to join a game will input the IP Address & Seat code (optional) for the game they are looking to join. 2) The lobby screen which will show those that have already joined, show the details of the game, and have a chat area which will allow those waiting for the game to start to chat and also give a countdown when the game is about to start. 3) The table/game is where all the action takes place. Should be highly graphical and support multiple betting structures and ensure random card shuffling and distribution. 4) Exit screen/Email summary. This exit screen will show you the game information, and how you place, after the tournament is complete it will send an email summary of the tournament which holds more information such as everyone’s placement, how long the game lasted, etc. a copy of this summary is also sent to the game host.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done. 2) Installation package that will install the software (in ready-to-run condition) on the platform(s) specified in this bid request. 3) Complete ownership and distribution copyrights to all work purchased.

## Platform

Windows 98+

ทักษะ: วิศวกรรม, ออกแบบเกม, Microsoft, MySQL, PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, Windows Desktop

ดูเพิ่มเติม : looking for someone to develop a game, windows 98, poker Platform, bid poker source code, email platform software, deliverables poker run, texas poker code, select multi, source code texas hold, multi platform game, tournament code, texas poker php, texas poker source code, texas poker game, chat platform software, texas source, poker source code php, multi select, poker seat, input screens

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 3 บทวิจารณ์ ) Woodinville, United States

หมายเลขโปรเจค: #2937168

freelancer 13 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $1491 สำหรับงานนี้

zeus25971

See private message.

$2805 USD ใน 14 วัน
(16 บทวิจารณ์)
7.7
chuckhall

See private message.

$425 USD ใน 14 วัน
(51 บทวิจารณ์)
6.3
HABJAN

See private message.

$1105 USD ใน 14 วัน
(33 บทวิจารณ์)
5.2
newrosoftvw

See private message.

$425 USD ใน 14 วัน
(3 บทวิจารณ์)
5.1
akork

See private message.

$3400 USD ใน 14 วัน
(9 บทวิจารณ์)
4.2
amenhotepvw

See private message.

$595 USD ใน 14 วัน
(4 บทวิจารณ์)
4.0
gvgvw

See private message.

$1275 USD ใน 14 วัน
(1 บทวิจารณ์)
3.1
bernavich

See private message.

$850 USD ใน 14 วัน
(4 บทวิจารณ์)
2.8
vw799185vw

See private message.

$425 USD ใน 14 วัน
(3 บทวิจารณ์)
0.0
cylishsyste

See private message.

$1699.15 USD ใน 14 วัน
(4 บทวิจารณ์)
0.0
judithbvw

See private message.

$2550 USD ใน 14 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
zqzvw

See private message.

$3400 USD ใน 14 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
shawnbrooks

See private message.

$425 USD ใน 14 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0