ยกเลิก

Flash-Php-MySql CMS

I seek a php programmer with a solid understanding of integrating XML in Flash. Details will be discussed with the appropriate party.

THIS IS NOT A ONE WEEK PROJECT AND BIDDING $50 WON\'T HELP.

Convince me that you can speak Flash MX 2004... show me you know you\'re stuff in Php... that will get you somewhere.

ทักษะ: Adobe Flash, PHP, XML

ดูเพิ่มเติม : flash php mysql cms, the seek, seek seek, seek project, seek one, seek i, seek c, project seek, programmer mysql, php * *, * * php, * php, one seek, i seek, help php, c seek, php &&, && php, get php, get flash

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Salmon Arm, Canada

หมายเลขโปรเจค: #37

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $10 สำหรับงานนี้

rijish

explain the work and then we can talk the deeds regards rijish

$10 USD ใน 50 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0