ปิด

Build a Hotel Website : Coby's Inn and Suites

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 31 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $460 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$10 - $50 USD
การประมูลทั้งหมด
31
คำอธิบายโปรเจค

We are looking for a web designer to design my hotel [url removed, login to view] want the website to be functional and [url removed, login to view] need the website to be hosted by Nov 20 12:00 pm CST. Bids having PHP listed as one of the skills will be preferred. We are willing to offer a fixed price for a job done in stipulated time and is satisfactory in nature. Create some mock data to showcase the website and make it presentable. The list of functions which are mandatory for a functional website are attached in the proposal. Extra features would be incentive and time based though the primary focus would be on getting a basic and functional features ready in the said time.

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online